Özel Mürüvvet Evyap Koleji ve Fen Lisesi , Öğrencilerimiz ders aralarında ve diğer boş zamanlarında kütüphaneyi kullanabildikleri gibi,  Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde okuma etkinliklerinin bir kısmı kütüphanede yapılır. Kütüphane dersleri okuma- anlama- yorumlama etkinliklerine ayrılmaktadır.