Kütüphaneler
KAMPÜSTE YAŞAM

Özel Mürüvvet Evyap Okulları bünyesinde İlkokul Kütüphanesi ve Ortaokul-Lise kütüphanesi olmak üzere iki kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanelerimiz öğrencilerin ders işlerken ya da araştırma yaparken basılı ve elektronik kaynaklarla birlikte görsel ve işitsel birçok eğitim materyalini aktif olarak kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kütüphanemiz bütün materyallerini öğretmen ve öğrenci istekleri göz önünde tutularak oluşturulan kolleksiyonunu “Dewey ” sınıflama sistemine göre açık raf sistemiyle kullanıma sunmaktadır.

Kütüphanelerimiz bünyesinde ;
17.650 adet kitap
250 adet CD
20 adet süreli yayın bulunmaktadır.


Bir konu hakkında genel ve kapsamlı bilgi edinmek için danışma koleksiyonumuza başvurabilirsiniz. Danışma koleksiyonunda;
•    Genel ve özel konularda ansiklopediler,
•    Çeşitli konularda sözlükler, 
•    Atlaslar,
•    Rehber, katalog, almanak ve yıllıklar vardır.

Danışma kaynaklarımıza her an gereksinim duyabileceği için ödünç verilmez. Sadece kütüphane içinde kullanılabilir.
Kütüphanemizde öğrencilerimizin sorgulama ve araştırma becerilerini geliştirmek için veritabanları ve internetten araştırma yapabilecekleri 4 adet bilgisayarımız bulunmaktadır. Kütüphaneler, ders saatlerinde öğretmenler eşliğinde kullanılabildiği gibi ders saatleri dışında hafta içi saat 17.00 ve Cumartesi günleri saat 15.00’e kadar kullanıma açıktır.
Kütüphanemizdeki tüm işlemler Follett-Destiny adlı kütüphane otomasyon programı ile yürütülmektedir. On-line katalog olanağı sağlayan bu program ile kütüphanenedeki tüm kaynakların (kitap, dergi, kitapdışı materyaller) bibliyografik bilgilerine ulaşılabilmekte ve kütüphane içinden ya da dışarıdan web sayfası üzerinden tarama yapma imkanı bulunmaktadır.

 

İLKELERİMİZ

•    Öğrencilerin sorgulama ve araştırma becerilerinin geliştirilmesi için kütüphanenin etkin kullanılmasını sağlamak, 
•    Güncel bilgi kaynaklarını yenileyerek öğrencilerin çeşitli materyallerden faydalanmalarını ve araştırmalarını sağlamak ,
•    Öğrencilerin bilgiye erişimlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmelerine destek vermek, 
•    Ulusal ve uluslararası programlar çerçevesinde materyallerin çeşitliliğine ulaşmak, 
•    Türkçe ve İngilizce dersleri ile ilgili dengeli kaynak temin edilmesini ve diğer yabancı dillerle ilgili kaynak çeşitliliğini sağlamaktır.

 

KÜTÜPHANE KULLANIMI

•    Okulumuzun tüm öğrencileri, öğretmenleri ve personeli kütüphanenin doğal üyesidirler.
•    Kullanıcılarımız kitapları iki hafta süreyle en fazla 3 adet olacak şekilde ödünç alabilirler.
•    Süreli yayınlar, (son sayıları hariç) öğrencilerimize bir hafta süreyle 1 adet ödünç olarak verilmektedir.
•    Danışma kaynakları ödünç verilmemektedir. 
•    İade süresi geçen yayın teslim edilmedikçe veya süresi uzatılmadıkça kullanıcıya yeni bir yayın ödünç verilmez. 
•    Ödünç alınan kaynakların zarar görmesi ya da kaybolması durumunda, okuyucudan aynı kaynağı temin etmesi, temin edemediği durumlarda ise kütüphanecimizin belirlediği kaybedilen kaynağa eşdeğerde, bir kaynak alınması istenir.
•    Öğretim yılının bitimine 2 hafta kala ödünç verme işlemi durdurulur. Yıl sonunda tüm kullanıcılar, kütüphane materyallerini kütüphaneye teslim etmekle yükümlüdür.
•    Kütüphane bilgisayarları araştırma yapmak ve katalog taramak için kullanılır, bilgisayarlarda oyun oynanması yasaktır.

 

SÜRELİ YAYINLAR

İlkokul Süreli Yayınlar
Bilim ve Çocuk
Meraklı Minik
TRT Çocuk
Araştırmacı Çocuk
National Geographic Kids
Ready for English
Let's Start
Tot
Atlas Çocuk
7'den 70'e
Oyun Çocuk

Ortaokul-Lise Süreli Yayınlar
National Geographic
Bilim ve Teknik
Popular Science
Atlas
Chip
Bilim ve Ütopya
Milliyet Sanat
Popular mechanics
Altyazı
Level
Notos Öykü
AutoShow
Stem Maker

 

ONLİNE KİTAP TARAMA

https://evyapschool.follettdestiny.com