Legolardan yapılmış bir oyuncağa yaklaştığımızda aslında çok daha küçük parçalardan oluştuğunu görürüz. Tıpkı legolarda olduğu gibi maddelere de yakınlaştırabilseydik, maddenin onu oluşturan çok daha küçük taneciklerden oluştuğunu ve bu taneciklerin hareketlerini görürdük. 6. sınıf öğrencilerimiz de maddeyi oluşturan bu taneciklerin bir modelini yaptılar ve titreşim hareketini gözlemlediler. Böylece öğrencilerimiz hem eğlenmiş hem de öğrenmiş oldular.