Öğrenci Aydınlatma Metni

ÖGRENCİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu Kimliği:

Maden Mahallesi, Bakır Sokak, Evyap Okulları Sitesi, A Blok Apartman No: 2A Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 600919 sicil numarası ile kayıtlı olan Mürüvvet Eğitim Sağlık ve Kültür Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Okul”)’dir.

2. Veri Kategorizasyonu:

Kimlik Bilgisi

:

Ad, soyadı, doğum tarihi, yaşı, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, pasaport sureti, doğum yeri, uyruğu, kimlik sıra numarası, pasaport bilgileri, anne/baba/kardeş bilgisi gibi

İletişim Bilgisi

:

E-posta adresi, telefon numaraları gibi

Lokasyon bilgisi

:

Ev adresi gibi

Görsel İşitsel kayıt

:

Okul içinde ve çeşitli etkinliklerde çekilen fotoğraflar, kayıt anında iletilen fotoğraflar, öğrenci dosyası için alınan fotoğraflar, vesikalık resimler, ÖSYM sınav kayıt fotoğrafları, video kayıtları, spor başarıları, sanat başarıları gibi

Eğitim Bilgisi

:

Sınav notları, davranış notları, performans değerlendirilmesi, sertifika ve ödül belgeleri, mezuniyet derecesi, kazandıkları üniversite bölümü, sınıf bilgileri, okul numarası, devamsızlık bilgisi, önceki okul bilgisi, disiplin cezaları gibi

Sağlık Bilgileri

:

Kan grubu, alerji bilgileri, sağlık raporları, sağlık geçmişi, kulak hijyeni belirteçleri, boy ve kilo ölçümleri, muayene bilgisi, davranış verisi, sağlık şikâyetleri, anamnez bilgileri, varsa özel sağlık bilgileri, ruh sağlığı ya da rehberlik araştırma merkezi uzmanından alınmış raporlar, öğrencinin kendi hakkındaki düşünceleri, PDR raporları, rehberlik değerlendirme sonuçları gibi

Fiziksel mekân güvenliği

:

Güvenlik kamerası görüntüleri gibi

Din Bilgileri

:

Eski T.C. kimliğinde bulunan “Dini” sütununda bulunan bilgiler gibi

Hukuki İşlem Verisi

:

Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler (örn. Gezi katılımcı listesinde bulunan bilgiler, ücretsiz okuyacak öğrencilerin tutanağı) gibi

ZOOM Verileri

:

 • Kullanıcı Profili: İsim, soy isim, telefon (tercihe bağlı), e-posta, şifre (tek oturum açma seçeneği kullanılmadığı takdirde), profil fotoğrafı (tercihe bağlı)
 • Görüşme Üst Verisi: Başlık, açıklama (tercihe bağlı), bağlanılan cihazın IP adresi, cihaz/donanım bilgisi
 • Bulut Kayıtları (tercihe bağlı): Mp4 formatında tüm videolar, ses ve sunumlar, M4A formatında tüm sesler, seslere ilişkin kopya dosyaları
 • Anlık Yazışma Kayıtları
 • Telefon Kullanım Verisi (tercihe bağlı): Çağrı numaraları, ülke adı, IP adresi, kayıtlı acil durum arama adresi, başlangıç ve bitiş zamanları, görüşme sahibinin adı ve e-posta adresi ve kullanılan cihazın MAC adresi

 

3. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı ve Hukuki Sebepleri

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Görsel İşitsel Kayıtlar, , Hukuki İşlem Verisi, Lokasyon Bilgisi

 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kimlerin burs alacağına karar verilmesi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Görsel İşitsel Kayıtlar, Hukuki İşlem Verisi, Lokasyon Bilgisi

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Fiziksel Mekân Güvenliği

 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Din Bilgileri

 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

KVKK m.6 f.2 Açık Rıza

Sağlık Bilgileri

 • İş süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

KVKK m.6 f.2 Açık Rıza

Sağlık Bilgileri

 • Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

KVKK m.6 f.3 İşleme İstisnaları

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgisi, Lokasyon, Eğitim Bilgileri, Görsel İşitsel Kayıtlar

 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımının Hukuki Sebebi

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

 • Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Gerektiğinde kamera görüntülerinin Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılması
 • Disiplin, eğitim, devamsızlık bilgilerinin aktarılması
 • Gezi onay işlemlerinin tamamlanması
 • Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle mezun olunması ve bu kapsamda gerekli bilgilendirmelerin yapılması
 • Resmi birimin bilgilendirilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

 • Öğrencilerin Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama taramalarının yapılmasına destek sağlamak
 • Sağlık bakanlığının talep ettiği listenin paylaşması
 • Öğrencilerin sağlık bakanlığı tarafından ağız ve diş sağlığı taramalarının yapılmasına destek sağlanması
 • Öğrenci hakkındaki bilgilerin öğrenilmesi için veli tarafından Sağlık Bakanlığı formunun doldurulmasını sağlamak
 • Öğrenci sağlığını yükseltmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla eksik görülen ya da talep edilen eğitim planlamasının oluşturulup sunulması
 • Gezi onay işlemlerinin tamamlanması

KVKK m.6 f.3 İşleme İstisnaları

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

 • Öğrenciye ilişkin e-posta aracılığıyla iletilen konulara dair nitelikli hizmet almasının sağlanması
 • Okul tanıtımının yapılması
 • Etkinlik/ duyuruların yayınlanması
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Eğitim bilgilerinin aktarılması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (Basım şirketi)

 • Yarışmacıların adlarına özel katılımcı kartı ve proje kitapçığının yapılması
 • Duyuruların yayınlanıp tanıtım yapılması

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

Tedarikçi (Okul otomasyon sistemi tedarikçisi)

 • Sistem içi etüt planlamalarının takip edilmesi
 • Öğrencilerin eğitim bilgilerinin tek bir sistemde toplanması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Web Sitesi Ziyaretçileri/ Sosyal medya kullanıcıları

 • Okul tanıtımının yapılması
 • Etkinlik / duyuru yayınlanması
 • Anketlerin üst yönetime sunulması

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

Tedarikçi (Veri depolama)

 • Belgelerin depolanması

KVKK m.5 f.2 f bendi;

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi (Eğitim danışmanı)

 • Değerlendirme ziyaretlerinde IB danışmanları ile bilgi paylaşımı

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Online kütüphane sistemi)

 • Online kütüphane kullanımını sağlamak amacıyla listelerin paylaşılması

Tedarikçi (Ölçme-değerlendirme uzmanı)

 • Performans yönetim raporlarının analizi ve üst yönetime sunma

Tedarikçi (Ulaşım aracı tedarikçisi/ turizm şirketi)

 • Gezi organizasyon süreçlerinin güvenli bir şekilde ilerlemesi

Tedarikçi (İletişim şirketi)

 • Okul hakkında bilgilendirme mesajlarının veli ve personele kısa mesaj ile gönderilmesi

Veli

 • Gezi organizasyon süreçlerinin güvenli bir şekilde ilerlemesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

 • Öğrencinin ceza aldığını veliye ve öğrenciye bildirmek
 • Veli talebi üzerine öğrenci belgesi /transkript gibi belgelerin verilmesi
 • Okul sistemine giriş yapılabilmesi için hesap tanımlanması
 • Okul hakkında bilgilendirme mesajlarının veli ve personele kısa mesaj ile gönderilmesi
 • Sistem içi etüt planlamalarının takip edilmesi
 • Öğrencinin devamsızlık, disiplin ceza bilgisinin paylaşılması
 • Kişisel gelişimine destek vermek

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Öğrenci

 • Sistem içi etüt planlamalarının takip edilmesi
 • Öğrencinin ceza aldığını öğrenciye bildirmek

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Zoom Video Communications, Inc. (“ZOOM”), ZOOM’un iştirakleri ve ZOOM’un alt veri işleyenleri

 • Derslerin uzaktan eğitim kapsamında online olarak yapılabilmesi

KVKK m.9 f.1 Açık Rıza

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Okul’a ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

     haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Maden Mahallesi, Bakır Sokak, Evyap Okulları Sitesi, A Blok Apartman No: 2A Sarıyer/İstanbul adresine veya  kvkk@evyapokullari.k12.tr kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

Değerli Velimiz,

Magistum uygulamasında ana sayfanın üstünde yer alan mavi bantın sağ tarafında kalan “AYARLAR” (çark simgesi) düğmesine bastığınızda açılan menüden “İZİNLER” başlığını seçerek açık rıza verebilirsiniz. Aydınlatma ve açık rıza metinlerimizi telefonunuzdan görüntüleyebilmek için Magistum uygulamasının en güncel sürümünü kullanmanız gerekmektedir.