Öğrenci Yetiştirme Seminerleri
Öğrenci Yetiştirme Seminerleri

Öğrencilerimizin gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda onları bilgilendirecek seminerler düzenliyoruz.

 

Ergenlik Dönemi: “KENDİMİ TANIYORUM”

Rehberlik servisi olarak gelişim çağındaki öğrencilerimizin  kendilerini tanımalarına  ve yaşamlarına sağlıklı yön verebilmelerine çok önem veriyoruz.  Bu sebeple 6-7-8. sınıf öğrencilerimizin  ergenlik dönemi hakkında yeterli ve doğru bilgi sahibi olmaları adına onları bilgilendiriyoruz.

 

Verimli Ders Çalışma Teknikleri: “ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEK”

Bireyin tüm yaşamı boyunca devam eden öğrenme sürecine; okul yaşantısı ile birlikte çalışma alışkanlığı, ödev sorumluluğu eklenmektedir. Diğer tüm gelişim ve sorumluluk alanlarında olduğu gibi çalışma alışkanlığı edinme konusunda da yeterince sorumluluk geliştirmemiş olması çocuğun okul başarısı kadar, benlik algısı ve sosyal ilişkilerini de etkilemektedir. Bu alışkanlığın ilerleyen yaşların temel sorumluluklarına da referans oluşturduğu unutulmamalıdır.  

“Öğrenmeyi öğrenmek” sloganından yola çıktığımız seminerimizde, öğrenmenin temel bileşenleri “algı, dikkat, hafıza ve motivasyon” kavramları hakkında bilgiler vererek 5-6-7-8. sınıf öğrencilerimizin kişisel farklılıkları ekseninde, öğrenme süreçleri ve çalışma alışkanlıklarına dair farkındalık geliştirmelerini amaçlıyoruz.

 

Sınav Sistemi Bilgilendirme: “TEOG SINAV SİSTEMİ”

6-7-8. sınıf öğrencilerimize, “TEOG Sistemi” ile ilgili bilinmesi gereken tüm konular ve detaylar hakkında son değişiklikler doğrultusunda bilgiler veriyoruz. Böylece öğrencilerimizin sınava yönelik bilinçli bir hazırlık sürecine girmelerini amaçlıyoruz.

 

Akran Zorbalığıyla Başa Çıkma: “OKULDA ZORBALIĞA HAYIR!”

Akran zorbalığı, bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz olan öğrencileri bilerek ve isteyerek sürekli biçimde fiziksel, duygusal ya da sosyal olarak rahatsız etmesi ile sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türüdür.

Öğrencilerimizin içinde bulundukları yaş döneminin riskli yanlarını da göz önünde bulundurarak zorbaca davranışlarla karşılaşmamaları ve böyle durumlarla güvenle başa çıkabilmeleri adına 5-6-7-8. sınıf öğrencilerimize “Zorbalıkla Başa Çıkma” konusunda bilgilendirme yapıyoruz.

 

Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Başa Çıkma Yöntemleri:

Kişinin potansiyeline uygun olmayan bir amaç belirlemesi ya da sınavı kendini kanıtlayacağı bir platforma dönüştürmesi kaygı düzeyini yükseltir. Sınav kaygısı aslında gerekli ve faydalıdır. Öğrenciyi; öğrenmeye, bir amaç edinmeye motive eder. Faydalı olmayan, yüksek ve aşırı kaygıdır. Aşırı sınav kaygısı başarısızlığa neden olur. Sınava girmeden ya da sınav sırasında artan kaygı düzeyini yönetebilmek ve sınav başarısına etkisini en aza indirmek için  8. sınıf öğrencilerimize “Sınav Kaygısı ile Baş Etme” konusunda bilgilendirme yapıyoruz. 

 

Sınav Stratejileri  ve Motivasyon: “İSTERSEM YAPABİLİRİM”

8. sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlıkları sürecinde performanslarını geliştirmeleri,  sınavlarını başarıyla tamamlamaları amacıyla ;  hedef belirleme, zaman yönetimi, test çözme teknikleri ve  dikkat kaybının engellenmesi konularında bilgilendirmeler yapıyoruz.

 

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı: “BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI”

“Türkiye Bağımlılıkla Mücadele” eğitim programı kapsamında öğrencilerimize sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularında bilgilendirmeler yapıyoruz. Özellikle günümüzde yükselen bir bağımlılık türü olan, akademik başarı ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyen "Teknoloji Bağımlılığı" konusunda öğrencilerimizi geliştirici ve koruyucu bilgilendirmeler yapıyoruz.