Öğrencilerden Beklenenler
Öğrencilerden Beklenenler

OKULA GİRİŞ-ÇIKIŞ

 • Öğrencilerin sabah okula vaktinde gelmeleri esastır.
 • Geç kalan öğrenciler, ilgili müdür yardımcısına mazeretlerini bildirerek geç kağıdı alırlar ve      sınıflarına girerler.
 • Velisi tarafından okula bırakılan öğrencilerin de okul başlama saatinde sınıfta bulunmaları gerekir.
 • Okula geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencinin, velisi ile işbirliği yapılarak okula zamanında gelmesi sağlanır.
 • Revirde ya da PDR Servisi’nde bulundukları için derse geç kalan öğrenciler, bu birimlerden aldıkları “Derse Kabul Belgesi” ile derse girer.
 • Öğrenci, müdür yardımcısından alınan izin kağıdı ile sınıftan alınır.
 • Öğrencilerin erken alınmasına, acil sağlık sorunları dışında, ders bitiminde izin verilir.
 • Öğrenciler, velilerine ya da velisi tarafından yazılı olarak bildirilmiş yakınlarına teslim edilir. Öğrenciyi alan yakınlarının kimlik göstermesi istenir.
 • Çift nüsha alınan izin kağıtlarının biri ders öğretmenine diğeri ise çıkış kapılarında bulunan güvenlik görevlilerine verilir.

 

BAYRAK TÖRENLERİ

 • Öğrencilerin yaşadıkları ülkenin değerlerine saygılı bireyler olarak yetişmesi için; Bayrak Kanunu ve Tüzüğü gereğince bayrak törenlerine katılım esastır.
 • Törende hazır bulunan öğrenci, öğretmen ve velilerin  tören gereklerini yerine getirmesi beklenir.
 • Öğrencilerin bayrak törenine katılmadan okuldan ayrılmalarına izin verilmez.
 • Öğrencilerin, bayrak törenlerinde tören yönetmeliğine uygun davranmaları beklenir.

 

KIYAFET DÜZENİ

 • Ayakkabılar öğrenci sağlığına ve okul kıyafetine uygun;siyah veya kahverengi olmalı.
 • Spor ayakkabı ve eşofman beden eğitimi dersinde giyilmeli.
 • Küpe, künye, bilezik, vs. takılar takılmamalı.
 • Kız öğrenciler saçı uzun ise dağınık olmamalı, bağlanmalı, tokalı olmalı.
 • Erkek öğrencilerin saçları çok uzun olmamalı ve aşırı jöle sürülmemeli.

 

SINIFIN İÇ DÜZENİ

 • Okul eşyaları, sınıftaki araç, gereçler özenle kullanılmalı, zarar verilmemeli.
 • Ders içinde söz alarak konuşmalı ve başkasını rahatsız etmemeli.
 • Sınıf temiz ve düzenli kullanılmalı. Yerlere çöp atılmamalı.
 • Ders anında sınıf içinde dolaşmamalı ve sınıf dışına çıkmamalı.
 • Okula cep telefonu walkman gibi elektronik cihazlar getirilmemeli.Getirilmesi durumunda  cihaz sabahleyin ilgili müdür yardımcına teslim edilir ve okul çıkışında alınır. Getirilen cihazlar Okul idaresine teslim edilmez ise alınır ve velisine teslim edilir.Bu davranış ikinci kez tekrar ettiğinde dönem sonuna kadar okulda saklanır ve velisine teslim edilir.
 •  Dersle ilgili kitap, defter ve araçlar ve gereçler eksiksiz getirilmeli.
 • Ders esnasında sakız çiğnenmemeli, su içilmemeli.
 • Okula gereğinden fazla para getirilmemeli.Kaybolan para ve değerli eşyadan öğrenci kendisi sorumludur.
 • Sınıf panolarında bulunan yazı ve resim gibi malzemelere zarar verilmemeli.

 

YEMEKHANEYE GİDERKEN

 • Okul idaresinin belirlediği yemek saatlerine uyulmalı.
 • Yemek yerken yüksek sesle konuşulmamalı.
 • Yemekten önce ve sonra eller yıkanmalı.
 • Yemekhanedeki görevlilere karşı kibar olunmalı.
 • İsraf olmaması için yenilecek kadar yemek ve ekmek alınmalı.
 • Yemekhanede verilen her türlü yiyecek ve meyve dışarı çıkarılmamalı.

 

DERSE/SINIFA GİRİŞ-ÇIKIŞ

 • Öğretmen zilinden önce sınıfa girilmeli.
 • Ders bitiminde zil çaldıktan sonra öğretmenin sözü bitirmesini bekleyip, dışarı çıkılmalı.
 • Laboratuar malzemeleri ( sandalyeler, sıralar, teknik malzemeler…) çıkışlarda eksiksiz ve düzgün bırakılmalı.
 • Sınıf tahtası temiz tutulmalı, derse başlamadan önce tahta temizlenmeli.

 

TENEFFÜSLERDE

 • Büyük sınıflar, küçük sınıflara örnek davranış göstermeli.
 • Teneffüslerde tuvalet ve su gereksinimleri giderilmeli. Derste bu ihtiyaçlar için çıkmamalı.
 • Koridorda ve sınıflarda toz ve gürültüye neden olabilecek oyunlardan kaçınılmalı, arkadaşlarının canının yanmamasına dikkat edilmeli.
 • Yere tükürme, kâğıt-çöp atma olmamalı, yürürken, koşarken dikkatli olmalı.
 • Pencereden kâğıt, çöp, vs. atılmamalı.
 • Zümre odası ve öğretmen odasına girilmemeli, öğretmen ile yapılacak görüşmeler için öğretmen odadan dışarı çağrılmalı.

 

SERVİSTE

 • Servis şoförüne karşı kibar olunmalı, istedikleri davranış yerine getirmeli.
 • Servis şoförünün dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılmalı.
 • Servise inip binerken öğrenciler birbirlerine yardımcı olmalı.
 • Eşyalar serviste bırakılmamalı, ayakta durulmamalı, aralarda dolaşılmamalı.
 • Camdan sarkmamalı, dışarı çöp atılmamalı.
 • Servise inip binerken dikkatli olunmalı.
 • Servisi bekletmemeli, zamanında hazır bulunulmalı.
 • Yiyip içilenlerin atıkları araç içine atılmamalı.
 • Servis şoförünün diğer araçları geçmesi ve müzik çalması için zorlanmamalı.

 

KÜTÜPHANEDE

 • Kütüphanede sessiz olunmalı.
 • Ödünç alınan kitaplar görevli tarafından kayıt defterine işlenmeli.
 • Ödünç alınan kitaplar zamanında geri teslim edilmeli.Kitap geri getirilmediği takdirde öğrenci tarafından yenisi alınmalı ya da bedeli okul idaresine ödenmeli.

 

RESİM ATÖLYESİNDE

 • Atölyedeki araç-gereçler, masalar ve sandalyeler temiz ve düzenli tutulmalı
 • Araç-gereçleriniz tam olarak getirilmeli
 • İş önlükleri giyilmeli
 • Ders bitiminde işlik temizlenmeli, eller yıkanmalı
 • Ders öğretmeninin özel olarak koyduğu kurallara uyulmalı

 

SPOR SALONUNDA

 •   Dersle ilgili kıyafet ve gereçle derse katılmalı
 •   Soyunma odaları temiz ve düzenli tutulmalı
 •   Beden eğitimi odası temiz tutulmalı
 •   Beden eğitimi öğretmeninden izinsiz top oynamamalı
 •   Beden eğitimi derslerinde okul toplarından yararlanılmalı ve dışarıdan top getirilmemeli
 •   Ders öğretmeninin özel olarak koyduğu kurallara uyulmalı

 

LABORATUVAR KURALLARI

 •   Dersle ilgili araç ve gereçle derse katılmalı
 •   Laboratuvar temiz ve düzenli tutulmalı
 •   Laboratuvar araç ve gereçleri zarar vermeden dikkatli kullanılmalı
 •   Ders bitiminde laboratuar temizlenmeli, eller yıkanmalı
 •   Ders öğretmeninin özel olarak koyduğu kurallara uyulmalı