5 Haziran Cumartesi günü okulumuzda “Cambridge Sınavları (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE)” Covid 19 önlemlerine dikkat edilerek uygulandı. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçen ve uluslararası geçerliliği olan sınavlara okulumuzun ilkokul ve ortaokul kademelerinden 15, başka okullardan da 3 öğrenci olmak üzere toplam 18 öğrenci katıldı. Öğrencilerimizin sınav sonuçları, ilgili kuruluş tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı başında okulumuza ulaştırılacak ve sertifikalar okulumuzda düzenlenecek bir törenle öğrencilerimize dağıtılacaktır.

On Saturday, June 5th, “Cambridge Exams (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE)” were applied at our school by paying attention to the Covid 19 precautions. A total of 18 students, 15 from our primary and secondary school levels and 3 from other schools, participated in the internationally recognized exams that measure reading, writing, listening and speaking skills. The exam results of our students will be delivered to our school by the relevant organization at the beginning of the 2021-2022 academic year and the certificates will be distributed to our students at a ceremony to be held in our school.