Origami, Japonca “ori”(katlamak) ve “gami”(kâğıt) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiş olup kâğıt katlama sanatına verilen addır. Kağıt parçalarını kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan sadece katlayarak çeşitli canlı ve cansız figürler oluşturularak yapılır.
Ortaokul öğrencilerimiz, matematik dersindeki konularını ilişkilendirerek birbirinden güzel origami çalışmaları hazırladılar. Emekle hazırlanan çalışmalar, okulumuzda sergilendi ve büyük ilgi gördü.