Origami, Japonca “ori”(katlamak) ve “gami”(kağıt) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiş olup kağıt katlama sanatına verilen addır. Kağıt parçalarını kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan sadece katlayarak çeşitli canlı ve cansız figürler oluşturularak yapılır. Ortaokul öğrencilerimiz, matematik dersindeki konuları ile ilişkilendirerek birbirinden güzel origami çalışmaları hazırladılar. Emekle hazırlanan çalışmalar okulumuzda sergilendi ve büyük ilgi gördü.