Ortaokul öğrencilerimiz; KANGURU MATEMATİK SINAVI ‘na katıldı. 5, 6, 7 ve 8. sınıflardan oluşan 28 öğrencimiz, okulumuzda her yıl uyguladığımız sınav için ter döktü.
Öğrencilerin bilişsel yetenek ve becerilerini ölçen bu sınavda öğrencilerimiz, analitik düşünme ve muhakeme yeteneklerini geliştirme fırsatı bularak sınavı tamamladılar.