2021-2022 Eğitim- Öğretim yılının başında, tüm ortaokul öğrencilerimize matematik bölümünün hazırladığı ‘Mantıksal Beceri Ölçme Uygulaması’ yapıldı. Öğrencilerimizin mantık ve beceri sorularına karşı yatkınlığını ölçmeyi hedeflediğimiz bu uygulamayı öğrencilerimiz başarı ile tamamladılar.

At the beginning of the 2021-2022 academic year, a ‘Logical Skills Assessment Practice’ prepared by the mathematics department was given to all our secondary school students.
Our students successfully completed this application, in which we aimed to measure the predisposition of our students towards logic and skill questions.