Gün içinde ilişki kurduğumuz farklı insanlar, bu ilişkilerdeki rol ve davranışlar ve ilişkilerimizi geliştirmenin yolları sorgulama hatları çerçevesinde öğrencilerimizle «Nisan Bebek» isimli hikaye kitabını işledik. Etkinlikte Nisan bebek ile iletişim kurarken nelere dikkat edilmesi gerektiği, iletişim biçimi ve iletişimde neler hissedildiği somutlaştırma yöntemi kullanılarak işlenmiştir. Ardından kötü sözler yerine istenilen olumlu cümleler öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşmiştir.