Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık servisimizde çalışmalar öğrencimizin kendini tanıması, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfedebilmesi, gerçekçi kararlar alabilmesi, okula ve çevresine uyum sağlayabilmesi için gizlilik esası temel alınarak okul-aile iş birliği çerçevesinde yürütülmektedir.

Amacımız;

-Öğrencilerimizin olumlu benlik algısı geliştirmelerine yardımcı olmak,

-Sahip oldukları potansiyelleri ortaya çıkartmak ve geliştirmek,

-İletişim becerilerini ve problem çözme yetilerini geliştirmek,

-Sosyal ve akademik alanlarda başarılarını arttırmak,

-Hedefledikleri üniversite ve bölümlere girebilmeleri için yardımcı olmaktır.

 

Bu amaçlar doğrultusunda yapılan rehberlik faaliyetlerimiz;

-Etkili Çalışma Semineri,

-YGS-LYS Semineri,

-Mesleki Rehberlik Çalışmaları,

- Öğrencilerin Akademik Performanslarına göre Çalışma Programlarının Oluşturulması,

-Bireysel Rehberlik Çalışmalarıdır.

 

Veli Görüşmeleri

Öğrencilerimizin hem psikolojik hem de akademik gelişimlerinin sağlıklı yürüyebilmesi için veli-öğretmen iş birliği ergenlik döneminin en önemli noktasıdır.

Okulumuz tarafından belirlenen veli görüşme saatleri içerisinde, öğrencilerimizin duygu durumları ve akademik gelişimleriyle ilgili durumlarını velilerimizle paylaşmak amacıyla düzenli olarak bireysel veli-öğretmen görüşmeleri yapılmaktadır.