Rehberlik
Rehberlik

Öğrenci odaklı yaklaşımımızla PDR servisi olarak amacımız öğrencilerimizin;

-           Olumlu benlik algısı geliştirmelerine,

-           Duygularını fark edebilmelerine ve kontrol edebilmelerine,

-          Kendine ait ilgi, istek ve yeteneklerine dair farkındalık geliştirmelerine,

-          Kendileri için doğru kararları alabilmelerine,

-          Yaratıcılıklarını geliştirmelerine,

-          Etkin iletişim becerileri kazanmalarına,

-          Duyarlı olabilmelerine ve empati kurabilmelerine,

-          Çevreleriyle uyumlu ilişkiler kurabilmelerine,

-          Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerileri geliştirmelerine,

-          Etkili problem çözme becerilerinin gelişmesine,

-          Gelişimini takip ederek, olumlu yönlerini güçlendirmelerine; varsa olumsuz yönlerini takip ederek olumluya dönüştürmelerine yardımcı olmaktır.

Bu şekilde öğrencilerimizin sadece akademik olarak değil aynı zamanda bilişsel ve sosyal olarak da gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

PDR servisi olarak öğrenciyle ilk temasımız oryantasyon döneminde başlıyor. Okula uyum sürecini hem velilerimize hem de öğrencilerimize verdiğimiz seminerlerle hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra öğrencilerimizi yakından tanımak ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar düzenlemek amacıyla birtakım sınıf içi çalışmalar ve gözlemler, gelişim takibi, gerekli görüldüğü takdirde test ve envanter uygulamaları, bireysel görüşmeler yapıyoruz.

Öğrencilerimize ve velilerimize yönelik yaptığımız tüm çalışmalarımızda gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, işbirliği ve çözüm odaklı çalışma ilkeleri esas alınmaktadır.