Vücudumuzun oksijen ihtiyacını karşılayabilmemiz için gerçekleştirdiğimiz soluk alıp verme
olayı akciğerlerimizin içine havanın dolup boşalması sayesinde mümkün olur. 6. sınıf
öğrencilerimiz, soluk alıp verme olayını ve bu sırada aktif olarak görev yapan yapıları daha iyi
anlayabilmek için model hazırladılar.