Ortaokul Fen Bilimleri Kulübü tarafından yürütülen e-Twinning projesi kapsamında, Birleşmiş
Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ve özellikle “Hedef 11: Sürdürülebilir Şehirler
ve Yaşam Alanları” ve “Hedef 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji” konularına dikkat çekmek ve
farkındalık oluşturmak için konu ile ilgili proje panosu hazırlandı, logo tasarımı ve çeşitli geri
dönüşüm materyalleri kullanarak afiş tasarımları yapılarak sergilendi.