İki yüzey arasındaki sürtünme kuvveti, eşyaları hareket ettirirken hayatımızı zorlaştırır.
Arabanın buzlu yollarda kayması gibi durumlarda ise sürtünme kuvveti az olduğu için sorunlar
yaşarız. 5. sınıf öğrencilerimiz ile yaptığımız deneyde, sürtünme kuvvetinin farklı yüzeylerde
nasıl değiştiğini gözlemledik hem eğlendik hem de öğrendiklerimizi uygulama fırsatı bulduk.