Öğrencilerimiz, Ortaokul Fen Bilimleri Kulübü tarafından yürütülen e-Twinning projesi
kapsamında projelerini beraber yürüttükleri okullardan öğrencilerle bir görev dağılımı
yaptılar ve temiz enerji ile ilgili bir oyun tasarlayıp “Scratch” isimli Web 2.0 aracıyla oyunlarını
hayata geçirip oynama fırsatı buldular.