Özel Mürüvvet Evyap Koleji ve Fen Lisesi Tiyatro ve Yaratıcı Drama Kulübü; öğrencilerin canlandırmalar yoluyla gerçek dünya ile kurgusal dünya arasında bağlantılar kurmalarını olanaklı kılarak bir bilinçlenme ve kültürlenme süreci içerisinde, her alanda yaratıcı, kendine yetebilen, kendini tanıyan, çevresiyle iletişim kurabilen ve bunu geliştirebilen, ifade gücü ve biçimleri artmış, imgesel düşünebilen, estetik kaygı, demokratik tutum ve davranışları gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Tiyatro ve Yaratıcı Drama Kulübü bu amaçla her perşembe günü derslerine devam ediyor. Kulüp öğrencilerimize gösterdikleri performans için teşekkür ediyoruz.

Private Mürüvvet Evyap College and Science High School Theater and Creative Drama Club aims to raise individuals who are creative in every field, self-sufficient, self-aware, competent to have and develop interpersonal skills, have increased expressiveness and forms, have aesthetic concern with foremost democratic attitudes and behaviours by giving them an opportunity to commute between the real and fictional world through animations in a process of awareness and acculturation. Theater and Creative Drama Club goes on its lessons on Thursdays. We thank our students for their performances.