Özel Mürüvvet Evyap Koleji ve Fen Lisesi 11. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimiz Doçent Doktor Cem Yılmaz Budan’la söyleşide buluştu.
7 Ekim Perşembe günü, Doç. Dr. Cem Yılmaz Budan’ın katılımı ile Türkiye’de Edebiyat ve Sinema İlişkisi” konusu ele alındı.
Türk edebiyatı ile Batı edebiyatı arasında nasıl bir diyalog olduğu ve Türk edebiyatı ile sinema arasındaki ilişkilerin nasıl geliştiğinin konuşulduğu programda,edebiyat ve sinema ilişkisini simbiyotik bir etkileşime benzetile bileceğini söyleyen Doç. Dr. Budan, sinemaya sanat hüviyeti kazandıran sürecin kilometre taşlarının edebiyatçılar tarafından döşendiğini, sinemanın ihtiyaç duyduğu hazır senaryo gereksinimini edebiyatçıların karşıladığını da ekledi ve söyleşi öğrencilerimizin sorularıyla bitti.
İnteraktif bir şekilde gerçekleşen söyleşi boyunca öğrencilerimiz, Cem Yılmaz Budan’ın keyifli anlatımıyla hem eğlendiler, hem de konuyla ilgili farkındalık kazandılar.