Ortaokul öğrencilerimiz “Kanguru Matematik 2021 Sınavı’na” katıldı. Her yıl dünyada 6 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sınavda öğrencilerimiz yüz yüze sınava girerek sınavı tamamladılar. Sınava katılan tüm öğrencilere katılım belgesi ve hediyeler verildi.
Günlük hayattan seçilen yaratıcı problemler ile öğrencilerin matematiğe olan ilgisinin artırılması ve matematik becerilerinin geliştirilmesi hedeflenen sınavda öğrencilerimiz farklı stratejiler kullanarak sınavı tamamladılar.

Our middle school students participated in the “Kangaroo Mathematics 2021 Exam”. In the exam, which is held with the participation of more than 6 million students around the world every year, our students completed the exam by taking the exam face-to-face. Our students completed the exam, which is held with the participation of more than 6 million students around the world every year, by taking it face-to-face. Certificate of participation and gifts were given to all students who took the exam.
Our students completed the exam by using different strategies in the exam, which was aimed to increase students’ interest in mathematics and improve their mathematical skills with creative problems chosen from daily life.