Özel Mürüvvet Evyap Fen Lisesi öğrencilerinden Ozan Temren ve Yiğit Demir’in hazırladığı Fizik,Sağlık ve Kodlama disiplinlerini içeren  ‘Karbondioksite Hayır Derste Dikkate Evet !’ isimli  proje Üsküdar Üniversitesi 7. Bilim ve Fikir Festivalinde, Sağlık Bilimleri alanından Mansiyon ödülü kazanmışlardır. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz.

The project named ‘No to Carbon Dioxide, Yes to Attention in Class!’ containing the disciplines of Physics, Health and Coding prepared by Ozan Temren and Yiğit Demir, students of Private Mürüvvet Evyap Science High School won Üsküdar University Honorable Mention in the field of Health Sciences at the 7th Science and Idea Festival. Heartfelt congratulations to our students.