Üsküdar Üniversitesi 7. Bilim ve Fikir Festivali Özel Mürüvvet Evyap Koleji ve Fen Lisesi öğrencilerinden Beha Ulaş Karakişi ve Ozan Kutlar’ın hazırladığı Fizik,Sağlık ve Kodlama disiplinlerini içeren  ‘UV den Kaçma Yararlan’isimli  proje Üsküdar Üniversitesi 7. Bilim ve Fikir festivalinde, Sağlık Bilimleri alanında finalist olmuşlardır. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz.

Üsküdar University 7. Festival of Science and Idea

The project titled ‘Benefits of Avoiding UV’, prepared by Beha Ulaş Karakişi and Ozan Kutlar, students of Private Mürüvvet Evyap College and Science High School, which includes the disciplines of Physics, Health and Coding, became a finalist in the field of Health Sciences at the Üskudar University 7th Festival of Science and Ideas. Our best wishes go out to them in their future endeavors.