Özel Mürüvvet Evyap Okulları Sosyal Bilimler Zümresi, her yıl Kasım ayının üçüncü Perşembe günü kutlanan Dünya Felsefe Günü’nün önemine ithafen, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Görevlisi Arda Telli’ yi ağırladı. 10. ve 11. sınıf seviyesindeki öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen söyleşi, felsefenin gündelik hayat ile ilişkisi ve hayatın problemlerine felsefi bakış ile yaklaşma konularını içerdi.

Private Mürüvvet Evyap Schools Social Sciences Department hosted Arda Telli, Lecturer in the Philosophy Department of Istanbul University, Faculty of Literature, in honor of the importance of World Philosophy Day, which is celebrated on the third Thursday of November every year. The conversation, which took place with the participation of 10th and 11th grade students, included the relationship of philosophy with daily life and approaching life’s problems with a philosophical perspective.