Vizyonumuz
YÖNETİM

Bireysel farklılıkları zenginlik olarak benimseyen, Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında topluma lider ve model olabilecek, ulusal ve uluslararası eğitim dünyasındaki kurum ve örgütlerle işbirliği yüksek, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, eğitimdeki tüm yeniliklere açık, yeni modeller üreterek öncülük eden lider bir eğitim kurumu olmak.