Bakteriler gibi mikroskobik canlıları gözle göremeyiz ve bu canlıların bize faydası olduğu gibi bizi hasta da edebilirler. Peki , ya günlük hayatta sürekli dokunmak zorunda kaldığımız kapı kolu, klavye, musluk gibi yerlerde bakteriler var mıdır? 5. sınıf öğrencilerimizle günlük hayatta çok fazla dokunduğumuz yerlerden bakteri örneği aldık ve besiyerlerine ekim işlemi yaptık. Bir hafta sonra gelişen bakteri kolonilerini incelerken etrafımızda ne kadar çok mikroskobik canlı olduğunu görünce öğrencilerimiz çok şaşırdılar.