ÖĞRENİM
DENEYİMLERİ

BİLİM

BİLİM VE TEKNOLOJİ

“Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.” M. Kemal ATATÜRK

Günümüz dünyasında, hızla gelişen bilim ve teknoloji yaşamımızın da gittikçe teknoloji kullanımına bağımlı hâle gelmesine neden olmaktadır. Gün geçtikçe yeni buluşlar olmakta ve bununla beraber bilgi miktarı da artmaktadır. Bilgi miktarının artması, bilgi çeşitliliğini arttırır ve böylece bilginin içeriği hızla eskimeye başlar. Bu hızlı değişim, gün geçtikçe ilerlemekte ve hiç yerinde saymamaktadır. Bu değişimin göze alınmasıyla; bu kadar bilginin nasıl öğretileceği, hangisinin öğretilmesinin yararlı olacağı, böylesine geçici bir içeriğin neden öğretileceği gibi sorular karşımıza çıkar. Bu noktada durup düşünüldüğünde öğrenciye bilginin öğretilmesi yerine öğrenciye nasıl öğrenebileceğinin öğretilmesi söz konusu olmuştur. Böylece öğrenci, istediği bilgiye ulaşıp kendine gerekli olan bilgiyi öğrenebilecektir. Bu alt yapı üzerine yapılandırmacı eğitim stratejisi inşa edilmiş ve derslerimiz bu yaklaşıma göre oluşturulmuştur.

Küreselleşen dünya şartlarına uyabilecek öğrenciler yetiştirebilmek amacıyla; öğrencilerimize bilgi, deneyim ve arzu ettikleri mesleklere ilgi geliştirmelerini sağlayabilme, öğrenmeyi öğrenmelerini ve bu sayede iş alanlarının değişen mahiyetine ayak uydurabilmelerini sağlama, bilme ve anlamaya istekli davranma, sorgulama, doğal çevrelere değer verme, mantığa değer verme, eylemlerin sonuçlarını düşünme, bilimsel ve etik değerlere sahip olma, meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve becerileri kullanarak ekonomik verimliliklerini arttırma gibi değerlerin kazandırılması amaçlanır.

FEN BİLİMLERİ

Evyap Okulları olarak merak eden, düşünen, araştıran, sorgulayan, günlük hayatta karşılaştığı problemlerine çözüm ve proje üretebilen, ürettiği projeleri sunma becerisine sahip, fen okuryazarı bilim insanları yetiştirmek temel hedefimizdir. Bu amaçla öğrencilerimizin tüm bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak onlara bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmek, düşünme, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirerek yaratıcı sorular sormalarını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenler ve tüm bu bilimsel becerileri kullanacakları ortamlar hazırlarız.

Fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji dersinin en önemli işlevi; bireylerin fen ve mühendislik uygulamaları hakkında bilinçlenmeleri ve gelecek nesillerde bilim okur-yazarlığı kazanmalarıdır. Okulumuzda, öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için laboratuvarlarımızda sınıfta işlenen konuların deney ve gözlemleri yapılır, böylelikle öğrencilerimizin bu konuları pekiştirmeleri, neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerileri ve analitik düşünme performanslarının artması sağlanır. Bilime ve yaratıcılığa hevesli öğrencilerimizin yaratıcılık becerilerini geliştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı kazanım bazlı geziler düzenlenir.

MATEMATİK

Evyap Okulları olarak özgün düşünen, kendisine güvenen, araştıran, sorgulayan,  analitik düşünceye sahip, problem çözme becerilerini gerçek hayatta uygulayabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Sayıların ve niceliklerin; yapı, özellik ve aralarındaki bağıntıları daha iyi kavrayabilmeleri için öğrencilerimiz ile birlikte ders içi birçok etkinlik gerçekleştirmekteyiz. Matematiğin anlaşılma sürecinde kavramların içselleştirilmesi ve yaşamsal karşılıkları karşısında çıkarımda bulunma ve yorumlama gücünün öğrencilerimize kazandırılması için çeşitli matematik alanlarında farklı ve özgün projelere önem vermekte, aynı zamanda çeşitli turnuvalara da katılmaktayız. Düşünme ve soyut kavramlar arasında köprü oluşturan matematiksel ve mantıksal oyunların kullanımına okulumuzda oldukça önem verilir. Öğrencilerimiz bu sayede dolaylı olarak matematiğin sevilen, kolay anlaşılan, günlük hayatta da uygulanabilen bir ders olduğuna şahitlik ederler. Öğrencilerimizin her yıl katıldığı ulusal ve uluslararası sınavlarla ve katıldıkları olimpiyatlarla öğrencilerimizin gelişimleri okulumuzda sürekli olarak değerlendirilmekte ve ölçülmektedir. Dünya matematik günü kutlamaları, çeşitli kulüp ve gezi etkinlikleri ile öğrencilerimizin matematik dersine karşı ilgileri artırılır.

Matematik dersinin zor ve yorucu bir ders olmadığı konusunda öğretmenlerin öğrencileri yönlendirici konumda olması ve öğrencilere bu anlamda rehberlik etmesi hususuna önem verilir. Ders başarısı için öğretmen, öğrenci ve veli iş birliği önemsenir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Özel Mürüvvet Evyap Okulları Bilişim Teknolojileri Bölümü olarak Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kapsamında öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerilerine sahip, teknoloji okuryazarı olan, problemlere çözümcü yaklaşan, üretken dijital vatandaşlar olarak yetiştirmekteyiz.
Derslerimizde, öğrencilerimizin teknolojiyi en doğru şekilde kullanmayı öğrenmelerine ve yeni öğrenme deneyimleri ile kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmakla birlikte güncel teknolojik gelişmeler takip edilerek teknoloji ve eğitim alanındaki yenilikleri derslerimizle bütünleştirmekteyiz. Öğrencilerimiz, dersimizin içeriği kapsamında sadece bugüne değil geleceğe de hazırlanmaktadır.
Özel Mürüvvet Evyap Okulları Bilişim Teknolojileri Bölümü olarak önemli amaçlarımızdan biri, öğrencilerimizin robotik ve kodlama eğitimi almalarını sağlayarak tüketen nesil konumundan çıkıp üreten nesil olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin; güncel robotik kodlama setleri, Lego setleri ve açık kaynaklı diğer elektronik materyaller ile eğitim almalarına olanak sağlayarak problemlere ürettikleri çözümleri uygulamaya dönüştürmeleri için onlara destek vermekteyiz.

Dersimizin Uygulanma Şekli
Derslerimizde, öğrencilerimizin, bilişim teknolojilerini günlük hayatlarında da kullanma becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak öğretim programları uygulanmaktadır. Bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini artırmaya yönelik çalışmalarla ders içerikleri hazırlanmaktadır.
Okulumuzda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi, anasınıfından liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde teorik ve uygulamalı olarak konuya göre bilgisayar laboratuvarlarında veya maker atölyelerinde, gerekli robotik ve kodlama materyalleri ile açık kaynaklı elektronik kitler kullanılarak işlenmektedir.

Öğretim Uygulamaları

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerimizde, öğrencilerimize aşağıdaki eğitimler verilmektedir.

Anaokulu ve İlkokul

Office Programları
Teknoloji Okuryazarlığı ve Dijital Vatandaşlık
Teknoloji ve Sağlık
Problem Çözme Becerileri
Algoritma Mantığı
Elektronik Devre Kitleri
Use Case Uygulamaları
Yarı Kodlama Uygulamaları
Blok Kodlama Uygulamaları
Lego
Oyun Tasarımı
STEM

Ortaokul

Temel Bilgisayar Bilimi Eğitimi
Etik ve Güvenlik
Teknoloji Okuryazarlığı ve Dijital Vatandaşlık
Microsoft Office Programları
Problem Çözme Becerileri Geliştirme
Blok Tabanlı Kodlama
Arduino
3D Tasarım Uygulamaları
Yazılım
Mobil Uygulama Geliştirme
Lego
Oyun Tasarımı
STEM

Lise

Teknoloji Okuryazarlığı ve Dijital Vatandaşlık
Microsoft Office Programları
Arduino
Yazılım
Mobil Yazılım
3D Tasarım
Oyun Tasarımı
STEM
Web Tasarım

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerimizde, öğrencilerimizi yönlendirmek ve teşvik etmek için takım çalışması ile işbirliğine ve akran öğrenme ortamlarına olanak sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin geliştirdiği ürünler sergilenerek olumlu davranışlar pekiştirilmektedir.

KODLAMA

Kodlama diğer adıyla programlama kelime anlamıyla belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelir. Programlama, problemleri çözmek, insan ile bilgisayar etkileşimini sağlamak ve belirli bir görevi bilgisayarlar tarafından gerçekleştirmek için çeşitli komut setleri ile yapılan uygulama ve geliştirme sürecidir (Business Dictionary, 2015). Bilgisayara iş yaptırmak için belirli bir düzen ve sistem içerisinde komutlar verilmesi olarakta tanımlanabilir.

Kodlama, çocuklara; problem çözme, iletişim kurma, takım çalışması, planlama, karar verme, değerlendirme, yaratıcılık, kritik düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme gibi hayatın her alanında faydalı olacak, hem bugünün hem de yarının mesleklerini yapmak için gerekli olan birçok beceriyi geliştirme olanağı da sunar.

Okulumuzda kodlama eğitimi ile alternatif düşünme becerisi gelişen, durum ve problemlere farklı açılardan bakabilen, karşısına çıkan problemleri analitik yöntemlerle çözebilen, disiplinler arası etkileşim kuran, teknolojiyi kullanarak tüketen değil, teknoloji üreten nesiller yetiştirmekteyiz.

DÜŞÜN-TASARLA-ÜRET (MAKER)

Özel Mürüvvet Evyap Okulları olarak atölyelerimiz ile öğrencilerimizin tüketen değil üreten nesiller olmaları için ortamlar sağlamaktayız. Okulumuzun Düşün Tasarla Üret atölyeleri, öğrencilerin maker ruhunu hayata geçirecekleri ortamlardır. Maker ruhu hayal kurmayı, rekabet yerine paylaşımı, yeteneği ve ezber yerine deneyimi temel alır. Öğrencilerimiz var olan ürünleri daha kullanışlı hale getirebilir, gerekirse tekrar üretebilirler . Öğrencilerimize teknoloji becerileri yanında, kodlama ve programlama ile problem çözme, iletişim kurma, takım çalışması, planlama, karar verme, değerlendirme ve yaratıcılık gibi hayatın her alanında faydalı olacak, 21. yüzyıl becerilerini geliştirme imkanı sunulmaktadır. Atölyelerde yapılan çalışmalar disiplinler arası çalışmalar baz alınarak gerçekleştirilmektedir. Tüm bu ortamları kullanırken ve çalışmaları yaparken öğrencilerimizin kendi öğrenme sorumluluklarını almalarını desteklemek amacı ile okul olarak bakış açımız;
“Düşün, Yap, Hata Yap, Öğren, Tekrar Et, Üret” tir. Bu doğrultuda öğrencilerimiz özgürce düşünüp tasarlayıp üretim yapabilmektedirler.
Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.