KAMPÜSTE
YAŞAM

KÜTÜPHANELER

Özel Mürüvvet Evyap Okulları bünyesinde kurulmuş olan Anaokul-İlkokul Kütüphanesi, Ortaokul Kütüphanesi ve Lise Kütüphanesi olmak üzere üç kütüphane bulunmaktadır.

Kütüphanelerimizin amacı eğitim-öğretim programında belirtilen kazanımları destekleyen eğitim ve öğretim materyallerini temin ederek öğrencilerin verimli bir şekilde aranılan bilgiye ulaşmalarını sağlamak, yaşam boyu öğrenme yetkinliği ve araştırma yapma becerisi kazandırmak, yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel alanda yayımlanan doğru kaynaklara erişimi sağlayarak öğrencilerin farklı görüş ve düşünceleri üretebilmelerini desteklemek, bireysel okuma alışkanlığı kazandırmak, kütüphane kaynaklarını, hizmetlerini ve gerekliliğini öğreterek kütüphane kullanımını günlük hayatlarının bir parçası haline getirmektir.

Koleksiyonumuz eğitim kademelerine göre, eğitim-öğretim programında belirtilen kazanımları destekleyen basılı ve elektronik kaynaklardan oluşmaktadır. Kütüphanelerimizdeki kaynaklar, uluslararası kataloglama sistemlerinden birisi olan  “Dewey Onlu Sınıflama Sistemi”  ile düzenlenerek, açık raf sistemiyle hizmete sunulur. Kütüphanemizdeki tüm işlemler Follett-Destiny kütüphane otomasyon programı ile yürütülmektedir. Follett-Destiny otomasyon programı ile Özel Mürüvvet Evyap Okulları Kütüphanelerinin koleksiyonlarında bulunan tüm basılı kaynakların bibliyografik kayıtlarına erişim sağlanabilmektedir.

Kütüphanelerimiz bünyesinde ;
20.028 adet basılı yayın
250 adet CD
20 süreli yayın aboneliği

Kütüphanelerimizden okulumuzun tüm öğrencileri, öğretmenleri ve personelleri yararlanabilmektir. Öğretmenler ders saatinde sınıflarıyla birlikte kütüphaneyi rezervasyon yaptırmak suretiyle kullanabilir, öğrenciler tüm serbest kullanım zamanlarında (teneffüslerde) kütüphaneden yararlanabilirler.

KÜTÜPHANE ÜYELİĞİ

Özel Mürüvvet Evyap Okulları bünyesinde yer alan öğretmen, öğrenci ve personelin kütüphaneye kaydı yapılır. Üyelerimiz, kütüphane kuralları çerçevesinde kütüphaneden yararlanabilirler.

KÜTÜPHANE KULLANIMI

Okulumuzun tüm öğrencileri, öğretmenleri ve personeli kütüphanenin doğal üyesidirler. Kaydı yapılan
kullanıcılarımız kaynakları, iki hafta süreyle en fazla üç adet olacak şekilde ödünç alabilirler.

Hiç bir materyal ödünç alma işlemi yapılmadan kütüphane dışına çıkarılamaz.

Kullanıcımız, iade tarihi gelen kaynaklardan yararlanmaya devam etmek istiyorsa süreyi uzatma işlemi için kütüphane personeline başvurmalıdır. Süreyi uzatma işlemi her bir kaynak için bir kere yapılır ve iadesi için ekstra 15 gün süre verilir.

Kaynak için bir başka kullanıcı tarafından rezerve yapıldıysa, süre uzatma işlemi yapılmaz, kaynağın iade edilmesi istenir.

Süreli yayınlar son sayıları hariç,  bir hafta süreyle 1 adet ödünç verilmektedir.

Danışma kaynakları niteliğindeki yayınlar (ansiklopediler, sözlükler, yıllıklar vb.) ödünç verilmez.

İade süresi geçen kaynaklar teslim edilmedikçe veya süresi uzatılmadıkça kullanıcıya yeni bir kaynak ödünç verilmez.

Kullanıcılar, kütüphaneden bir başkası adına kitap alamaz, aldığı kitabı bir başkasına ödünç veremez.

Kullanıcılar, ödünç aldıkları yayını iyi kullanmakla ve hasarsız geri vermekle sorumludur.

Ödünç alınan kaynakların zarar görmesi ya da kaybolması durumunda, okuyucudan aynı kaynağı temin etmesi, temin edemediği durumlarda ise kütüphanecimizin belirlediği kaybedilen kaynağa eşdeğerde, bir kaynak alınması istenir.

Kütüphane bilgisayarları araştırma yapmak ve katalog taramak için kullanılır, bilgisayarlarda oyun oynanması yasaktır.

Eğitim-öğretim yılının bitimine 2 hafta kala ödünç verme işlemi durdurulur.

Yıl sonunda tüm kullanıcılar, kütüphane materyallerini kütüphaneye teslim etmekle yükümlüdür.

ONLİNE KİTAP TARAMA

https://evyapschool.follettdestiny.com

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.