EĞİTİM ÖĞRETİM


Okul öncesi; çocukların öğrenmelerinin en hızlı olduğu çevrelerinde gerçekleşen olayları zihinlerine kaydettikleri olağanüstü bir dönemdir. “Yaşamın Sihirli Yılları” olarak nitelendirilen ve kişiliğin temellerinin atıldığı bu yılları; en iyi şekilde değerlendirmenin gelecekte başarılı, mutlu, kendine güvenen, problem çözebilme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmenin ön koşulu olduğuna inanıyoruz.

Çocuklara kendilerini mutlu ve güvende hissedecekleri bir ortam sunarak, en önemli zamanlarını bireysel farklılıklarını gözeterek, uluslararası standartta bir eğitim almalarını amaçlamaktayız. Ana dil ve yabancı dil eğitim programımız tüm yıl boyunca iç içe geçmiş bir program olarak uygulanmaktadır. Her öğrencimizin bireysel özelliklerini yakından tanıyarak velilerimizi de bazı programlara dâhil etmekteyiz. Araştıran, sorgulayan, merak eden, duyarlı, dönüşümlü düşünen, saygılı ve değer bilen öğrenciler yetiştirmek eğitim felsefemizin temelini oluşturmaktadır.Eğitim programımız olan “PYP modeli” öğrencilerimizin gelişimlerini ve bilgilerini aktif olarak yaşayabilmelerini sağlamaktadır. Öğretmenlerimiz öğreten değil, yol gösteren konumundadır. Böylelikle öğrencilerimiz bilgiye kendileri ulaşarak öğrenmeyi öğrenirler.

Mürüvvet Evyap Okulları olarak öğrencilerimizin gelişimini olumlu yönde desteklemek için:

  • Güvenli eğitim ortamları hazırlama,
  • Rahat öğrenme ve keşifler gerçekleştirmeleri için atölye ve sınıflardaki merkezleri onların yaş seviyelerine uygun düzenleme,
  • Bağımsız davranma, hoşgörü içinde olma, yaratıcılık, iş birliği içinde çalışma, risk alan ve açık görüşlü bireyler olmalarını sağlama.

Okul öncesi eğitimde hedeflerimiz arasındadır.

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.