KURUMSAL

OKUL AİLE BİRLİĞİ

Özel Mürüvvet Evyap Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği çerçevesinde faaliyette bulunur. Okul Aile Birliği Genel Kurulu ve seçimleri tüm velilere duyuru yapılarak her yıl Ekim ayının son haftasında yapılır. Okul yöneticileri, öğretmenler ve okulumuzun tüm velileri Okul Aile Birliğinin doğal üyesidir.

Okul Aile Birliği’nin Görev ve Yetkileri

1) Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve temel ilkeleri ile Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda yetiştirilmeleri için, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve aileler arasında gerekli işbirliğini yaparak, güçlü ve etkin bir iletişim kurulmasını sağlamak ve bunu destekleyen çok yönlü çalışmalar yürütmek.

2) Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.

3) Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak.

4) Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendirilmesine katkı sağlamak.

5) Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarışmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda bulunmak.

6) Sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, kermes tarzı etkinliklerde elde edilen geliri  amacına uygun olarak kullanmak.

7) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak.

8) 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.

9) Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

10) Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamak.

11) Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak.

12) Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek olmak.

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.