KAMPÜSTE
YAŞAM

FEN LABORATUVARLARI

“Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin”

M. Kemal ATATÜRK

 

Özel Mürüvvet Evyap Okulları merak eden, düşünen, araştıran, sorgulayan, günlük hayatta karşılaştığı problemlere  çözüm ve proje üretebilen, ürettiği projeleri sunma becerisine sahip fen okuryazarı bilim insanları yetiştirmeyi hedefler. Bu amaçla bilimsel becerileri kullanacakları ortamlar hazırlar.

İLKOKUL

Fen ve Doğa Atölyesi çalışmaları; öğrencilerin, kendi ilgi alanlarını keşfetmesi, daha etkili düşünme yollarını göstermesi, problem çözme yeteneklerini geliştirmesi açısından önemlidir. Fen ve Doğa Atölyesi öğrencilere kendi gözlem ve deneyimleri ile araştırma ve keşfetme olanağı sağlayan özel bir atölyedir. Bu atölyede, çocukta yaradılıştan gelen keşfetme dürtüsü ve merak duygusu, projeler ve deneylerle desteklenir. Canlılar dünyası üzerine kurulan özel eğitimler sayesinde, çocukta doğaya karşı sevgi, sorumluluk alma, takdir etme, takdir edilme, koruma ve devamlılığını getirme gibi çocuğu başarıya ve sağlıklı bir birey olmaya yönlendirecek duyular geliştirilir.

ORTAOKUL

Fen bilimleri gözlenen doğayı ve doğa olaylarını sistemli bir şekilde inceleme, henüz gözlenmemiş olayları kestirme gayretleridir. Doğadaki her olay fen bilimlerinin konusunu oluşturduğu için, fen bilimleri yaşamın önemli bir parçasıdır. Fen bilimleri hem canlı hem de cansız doğa ile ilgilenmekte olup, olgular, kavramlar, genellemeler, ilkeler, kuramlar ve doğa yasalarından oluşmaktadır. Öğrencilerimiz işlemiş oldukları fen bilimleri dersi konuları kapsamında, düzeylerine uygun tasarlanmış deneylerle laboratuvarda, derste öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulur.  Fen bilimleri laboratuvarımızda öğrencilerimizin sağlık ve güvenliği için her türlü önlem alınmış olup, alanında uzman öğretmenlerimiz rehberliğinde ulusal ve uluslararası yarışmalara araştırma projeleri hazırlanmaktadır.

LİSE

Özel Mürüvvet Evyap Okullarında, Fen derslerinin ayrı bir yeri vardır. Fen Laboratuvarı; MEB müfredatlarında yer alan tüm konularla ilgili araştırma ve deney yapılacak tam donanıma sahiptir. Fen Laboratuvarları öğrencilerin araştırma projeleri için gözleme dayalı bilimsel araştırmalarını yapmalarına olanak sağlar.

Fen Eğitiminde önemli bir yeri olan, ezberden uzak, araştırma ve sorgulamaya dayalı, teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği bir anlayışı hedefleyen ortamlar oluşturulmaktadır. Uygulamada sadece deneyle yetinmeyen, bilimsel araştırma teknikleri ve becerileri kazandırmayı, herhangi bir bilimsel konuda uluslararası kabul gören metin yazma becerisi geliştiren öğrenciler yetiştirilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.