İLKOKUL

EĞİTİM ÖĞRETİM

Öğrencilerimiz ilkokulda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı ile birlikte uyguladığımız Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı ile dünya standartlarında eğitim alırlar.

Bu eğitim sonucunda öğrenenlerin ; kendi öğrenme sorumluluğunu alabilen, etkin bir şekilde sorgulama yapan,dilini etkili bir şekilde kullanabilen,toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan,küresel sorunlara karşı duyarlı, uluslararası bilince sahip bireyler olmaları hedeflenir.

Mürüvvet Evyap Okulları olarak; öğrencilerimizin gelişimini olumlu yönde desteklemek için; 

 • Bağımsız ya da ortak çalışmalar yapabilecekleri atölye ve sınıflarda merkezler sunarak, çok yönlü gelişime destek sağlama,
 • Gerekli araştırmalar, gözlemleri yerinde yapabilmeleri için laboratuvarlar hazırlama,
 • Meraklarını taze tutup,her an araştırıp öğrenebilecekleri sınıf kütüphaneleri oluşturma,
 • Yaratıcılıklarını ve üreticiliklerini besleyebilmek için farklı birçok materyal desteği sunma,
 • Çevresinde, ülkesinde, dünyadaki sorunlara çözümler üretmelerine , sosyal sorumluluklarını yerine getirmek için  eylemde bulunmalarına teşvik etme,,
 • Ana dilini çok iyi kullanan bireyler olmaları için zengin kütüphane ve kaynak sağlama,
 • En az çift dil kullanabilen bireyler olmaları için yeterli zaman ve ortam düzenleme, materyal sağlama,
 • Yaparak,yaşayarak öğrenmelerine olanak sunmak için geziler,etkinlikler düzenleme,
 • Her öğrencinin öğrenme yönteminin aynı olmadığı anlayışından yola çıkarak, farklı yöntem,teknik ve araç-gereçler kullanma,
 • Gelişen dünyaya ayak uydurabilen, değişimleri takip eden, teknolojiyi etkin kullanan bireyler yetiştirmek için bilgisayar ve kodlama  eğitimi sağlama,
 • Sanatsal çalışmaları tanıtma, kendi yeteneklerini, ilgilerini, becerilerini tanımaları için kulüp çalışmaları sunma,
 • Bilgiye erişim yollarında rehberlik etme, hedeflenen bilgiyi merak etmesi için tetikleyici yöntemler kullanma,
 • Müfredatın belirlediği çerçevede seviyelerine uygun kazanımları en iyi şekilde öğrenmelerini sağlama ve öğrendiği bilgileri günlük yaşantısında kullandığını gözlemleme takip etme,
 • Ulusal ve uluslararası tüm etkinlik,yarışma,sınav,etkinlikleri takip ederek öğrenenlerin bu olgular içinde aktif yer almasını sağlama,
 • Dünya’ya ve yaşadığı çevreye karşı sorumluluk alan,duyarları bireyler olmalarına fırsatlar verme,
 • Düşünen,üreten,sorgulayan,riski göze alan bireyler olmaları için destek olma İlkokul eğitiminde hedeflerimizdir.
Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.