KVKK

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ VE FORMU

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu Kimliği:

Maden Mahallesi, Bakır Sokak, No:2A-2B-2C Sarıyer/İstanbul (Özel Mürüvvet Evyap Okulları) adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 600919 sicil numarası ile kayıtlı olan Mürüvvet Eğitim Sağlık ve Kültür Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Okul”)’dir.

2. Veri Kategorizasyonu:

Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, imza, nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı sureti, evlilik cüzdanı, çocuk sayısı, sürücü belgesi, unvan gibi
İletişim Bilgisi E-posta adresi, cep telefon numarası gibi
Lokasyon bilgisi İkametgâh adresi gibi
Finans Bilgileri Finansal hareket bilgileri, vergi kimlik numaraları, borç bakiyesi ve alacak bakiyesi, banka iban numarası, banka hesap numarası, maaş bilgisi gibi
Mesleki Deneyim Bilgisi Alınan eğitim ve seminerler, iş deneyimleri, referans mektupları, mezun olunan okullar, yabancı dil bilgisi, hobiler, ilgi alanları, yetenekler, katıldığı projeler, işten ayrılış oluru örneği, formasyon belgesi, diploma sureti, sertifikalar, branş, performans değerlendirme sonuçları gibi
Görsel İşitsel kayıt Etkinlikler ve eğitimlerde çekilen fotoğraflar, başvuru formunda bulunan fotoğraf, çalışan dosyasının oluşturulması için istenen fotoğraflar, video kayıtları gibi
Özlük Bilgisi Hizmet cetveli örneği, özgeçmiş, askerlik durumu belgesi, çalışma izni onayı, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları gibi
Sağlık Bilgileri Çalışmaya uygunluk sağlık raporu, eski T.C. kimliğindeki “Kan Grubu” sütununda bulunan bilgiler, anamnez bilgileri, sağlık şikâyetleri, alerji bilgileri gibi
Kılık ve Kıyafet Verisi Öğretim yılı içinde iş kıyafeti gibi
Fiziksel Mekân Güvenliği Güvenlik kamerası görüntüleri gibi
Hukuki İşlem Verisi Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler (örn. İş akdi fesih belgesi, istifa dilekçesi) gibi
Biyometrik Veri İsteğe bağlı olarak; parmak izi, yüz tanıma verileri gibi
Risk Yönetimi Bilgileri Kullanılan bilgisayar bilgisi, kullanıcı adı, IP, Mac ID gibi
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli sicil kaydı gibi
İşlem Güvenliği E-okul şifresi, IP, Mac ID, okul giriş şifresi, akıllı tahta şifresi gibi
Din Bilgisi Eski T.C. kimliğindeki “Dini” sütununda bulunan bilgiler gibi
ZOOM Verileri
 • Kullanıcı Profili: İsim, soy isim, telefon (tercihe bağlı), e-posta, şifre (tek oturum açma seçeneği kullanılmadığı takdirde), profil fotoğrafı (tercihe bağlı)
 • Görüşme Üst Verisi: Başlık, açıklama (tercihe bağlı), bağlanılan cihazın IP adresi, cihaz/donanım bilgisi
 • Bulut Kayıtları (tercihe bağlı): Mp4 formatında tüm videolar, ses ve sunumlar, M4A formatında tüm sesler, seslere ilişkin kopya dosyaları
 • Anlık Yazışma Kayıtları
 • Telefon Kullanım Verisi (tercihe bağlı): Çağrı numaraları, ülke adı, IP adresi, kayıtlı acil durum arama adresi, başlangıç ve bitiş zamanları, görüşme sahibinin adı ve e-posta adresi ve kullanılan cihazın MAC adresi

 

3. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı ve Hukuki Sebepleri

Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıt, Lokasyon, Özlük Bilgisi
 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

 

Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Hukuki İşlem Verisi
 • Çalışanlar için iş hakkı ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yönetilmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Finans Bilgileri
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Din Bilgileri
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi
KVKK m.6 f.2 Açık Rıza
Görsel ve İşitsel Kayıt
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
KVKK m.5 f.1 Açık Rıza
Sağlık Bilgileri
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
KVKK m.6 f.2 Açık Rıza
Sağlık Bilgileri
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi
KVKK m.6 f.3 İşleme İstisnaları
Biyometrik Veri
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
KVKK m.6 f.2 Açık Rıza
Risk Yönetimi Bilgileri
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
İşlem Güvenliği
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
KVKK m.6 f.2 Açık Rıza
Kılık ve Kıyafet Verisi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
KVKK m.6 f.2 Açık Rıza

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu Aktarım Amacı Aktarımının Hukuki Sebebi
Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
 • Öğretmenler için e-okul kullanıcı adının ve şifresinin belirlenmesi
 • Acil durum süreçleri için alınan tedbirler için gerekli onayların alınması
 • Resmi birimleri bilgilendirme ve birimlerden ilgili etkinlik veya işlemler hakkında onay alınması
 • Öğretmen özlük dosyasının sunulması
 • Gerektiğinde kamera görüntülerinin Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılması
 • Ayrılış ve atama işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanması
 • Okul içi işe alım süreci tamamlandıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde gerekli bildirimlerin yapılması amacıyla paylaşılmaktadır.
 • Gezi onay işlemlerinin tamamlanması
 • Öğrenci, veli ve Okul çalışanlarının sağlığını yükseltmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla eksik görülen ya da talep edilen eğitim planlamasının oluşturulup sunulması
 • Okul’un rehberlik ihtiyaç değerlendirmelerinin paylaşılması
 • Eğitim öğretimin sona ermesiyle birlikte mezuniyet süreçlerinin yürütülmesi ve onaylanması
 • Ders programlarının e-okul ile paylaşılması
 • Muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
 • Revire başvurulan vakalarda şikâyete yönelik ilkyardımda bulunmak ve gerekli kişileri bilgilendirmeyi sağlamak
 • Hastalık anında kişinin şikâyetlerine istinaden seçilen ilacın teminini sağlamak
KVKK m.6 f.3 İşleme İstisnaları
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)
 • E-posta yolu ile iletişim gerçekleşmesi
 • Çalışanların giriş-çıkış saatlerinin kontrol edilmesi
 • Çevrimiçi anket paylaşılması
KVKK m.5 f.2 f bendi;

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi (Okul otomasyon sistemi tedarikçisi)
 • Haftalık ders programları oluşumu,  öğretmen randevularını ayarlamak ya da öğretmene ulaşabilmek
 • Etüt planlamalarının yapılması ve takip edilmesi
 • Çalışanlarının giriş çıkış saatlerinin takip edilmesi
 • Sistemin verimli kullanılabilmesi için veri girişinin sağlanması
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması
Tedarikçi (Eğitim Danışmanı)
 • Okul’un IB programı hakkında danışmanlık alınması için hazırlanan raporların sunulması
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması
Tedarikçi (İletişim şirketi)
 • Okul hakkında bilgilendirme mesajlarının veli ve personele kısa mesaj ile gönderilmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması
Tedarikçi (Sunucu hizmeti sağlayıcısı)
 • İnternet güvenliğinin sağlanması
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Tedarikçi (Teknik servis)
 • Teknik servis hizmetlerinden yararlanılması
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması
Tedarikçi (Ölçme değerlendirme uzmanı)
 • Performans yönetim raporlarının analizi ve üst yönetime sunma
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması
Tedarikçi (Basım şirketi)
 • Yarışmacıların ve katılımcıların adlarına özel katılımcı kartı ve proje kitapçığının hazırlanması
KVKK m.5 f.1 Açık Rıza
Web Sitesi Ziyaretçileri/ Sosyal medya kullanıcıları
 • Okul tanıtımının yapılması
 • Duyuru yayınlama
 • Okul’dan günlük içerikler paylaşmak ve canlı yayın yapmak
 • Etkinlik ve başarıların paylaşılması
KVKK m.5 f.1 Açık Rıza
Tedarikçi (Bankalar, Mali Müşavir)
 • Maaş ödemelerinin gerçekleşmesi
 • Vergi beyannamelerinin verilmesi açısından mali müşavirden tam tasdik alınması
 • Muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Veli
 • Yılsonu karne verilmesi
 • Değerlendirme amacıyla anket oluşturulması
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması
Diğer (Çalışan yakını)
 • Çalışanın sağlık durumu hakkında kişi yakınlarını bilgilendirme
KVKK m.6 f.2 Açık Rıza
Zoom Video Communications, Inc. (“ZOOM”), ZOOM’un iştirakleri ve ZOOM’un alt veri işleyenleri
 • Derslerin uzaktan eğitim kapsamında online olarak yapılabilmesi

 

 • Okul içi idari süreçlerin uzaktan yürütülmesi
KVKK m.9 f.1 Açık Rıza

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Okul’a ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 

6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Maden Mahallesi, Bakır Sokak, Evyap Okulları Sitesi, A Blok Apartman No: 2A Sarıyer/İstanbul adresine veya kvkk@evyapokullari.k12.tr kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

Değerli Çalışanımız,

Magistum uygulamasında ana sayfanın üstünde yer alan mavi bantın sağ tarafında kalan “AYARLAR” (çark simgesi) düğmesine bastığınızda açılan menüden “İZİNLER” başlığını seçerek açık rıza verebilirsiniz. Aydınlatma ve açık rıza metinlerimizi telefonunuzdan görüntüleyebilmek için Magistum uygulamasının en güncel sürümünü kullanmanız gerekmektedir.

Click for detailed information about Personal Data Protection, Privacy Policy and Cookie Usage Principles.