10.Sınıf öğrencilerinin coğrafya dersinde akarsuların oluşturduğu yeryüzü şekillerini yaparak öğrenmesini sağlayan bir maket çalışması ödevi verilmiş, 2 hafta içerisinde öğrenciler aralıklarla okula getirdikleri maketleri doğadaki en benzer halleriyle ortaya çıkarmaya gayret göstermişlerdir.Bu çalışma ile öğrenciler yeryüzü şekillerini 3 boyutlu şekilde yaparak zihinlerinde anlamlandırmışlardır.Sınıfa getirenlen maketler üzerinden şekiller, öğrenciler tarafından anlatılmiş, eğlenerek öğrendikleri etkinlik gerçekleştirilmiştir.