FEN LİSESİ

EĞİTİM FELSEFESİ

Eğitim Modelimiz

Özel Mürüvvet Evyap Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programını başarı ile uygulayan bir okul olmanın yanında öğrencilerine özel bir okulda okuyor olmanın ayrıcalığını her alanda hissettiren bir eğitim anlayışına sahiptir.

Öncelikli hedefi mutlu bireyler yetiştirmek olan Özel Mürüvvet Evyap Koleji;

Günün koşullarını gözardı etmeden,

Kendini ifade edebilen,

Girişimci,

Farkındalık  düzeyi yüksek,

Etik değerleri  gelişmiş,

Beceri sahibi bireylerin yetiştiği, uluslararası yeterlilikte kazanımlar sağlayan  örnek bir kurum olmak yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Özel Mürüvvet Evyap Koleji, uyguladığı eğitim programı ile öğrencilerine yeni çağın gerektirdiği becerileri kazandırıyor. Bu beceriler:

1-İletişim: Öğrencilerimiz doğru iletişim kurabilsin diye, öğrenci meclisi yıl boyu okul yönetimine katılım sağlar, başkanlar toplantısı yapılır, münazara yarışmalarına ülke içinde ve ülke dışında katılım sağlanır. Ana dili İngilizce,  İspanyolca olan öğretmenler ile yıl boyu konuşma imkanı sağlanır, sunuculuk yarışmaları ile güzel konuşma teşvik edilir, drama eğitimi ile vücut dili öğrenilir, şiir günlerinde duygular dile gelir, düşünce kulüplerinde bilgiler söze dökülür, fikirler uçuşur, yardım kermes organizasyonlarında stantlarda satış becerisi gelişir.

2-Yaratıcılık: Öğrencilerin yaratıcılık duygularını geliştirmek için; öğretmen müdahalesi olmadan ulusal ve uluslararası yarışmalara başvuru, hazırlık, katılım süreçlerini öğrencinin planlaması için  teşvik ve özgür çalışma imkanları sunulur. Görsel sanatlar atölyemizde, müzik atölyemizde yetenekler açığa çıkarılır.

3- Entelektüel merak: Entelektüel merak duygularını tetiklemek için sürekli güncellenen on bin kitaplık bir kütüphane, onlarca süreli yayın, sınırsız internet, tasarım ve baskı imkanları öğrencilerin hizmetine sunulur.

4-Yeni fikirler geliştirmek, uygulamak ve başkaları ile paylaşmak: Yeni ve farklı perspektiflere açık olmak kazandırdığımız bir diğer beceridir. Okulumuzda çok renkli, çok dinli, çok kültürlü bir öğrenci – öğretmen, çalışan topluluğu mevcuttur. Ayrıca her konuk davetinde, zihinlerde yeni pencereler açma potansiyeli olan  bazen karikatürist, bazen bir sosyal ağ yöneticisi, mühendis, teorisyen ya da mezun bir öğrenci öğrencilerimizle söyleşir.

İstekli olmak belki en belirleyici özelliklerdendir. İstek içten gelir. Her bir talep, baharı müjdeleyen çiçek açmış ağaçlar gibi  değer görür; yeni istek teklif ve talepler ile gelen öğrencilerimize içlerinde tutuşan kıvılcımları büyütmek, desteklemek temel görev bilinir.

5- Eleştirel Düşünme: Eleştiri yoksa fikirler gelişemez. Bilim, sanat, eğitim ancak özgür ortamlarda tam anlamıyla gelişir.  Fikirlerin serbestçe dile getirildiği, tartışırken öğrenmenin var olduğu,  farklı olmanın zenginlik sayıldığı bir ortamda düşünce güç kazanır.

6- Akıl yürütme ve inisiyatif alma: Öğrenci organizasyonlarında, yarışma, gezi, aktivite ve sosyal sorumluluk proje planlamasında etkin rol öğrenciye verilir; öne çıkması, sorumluluk üstlenmesi beklenir. Bağlantılar kurma, üstlendiği işin üstesinden gelme becerisi öğrenciye kazandırılır.

7- Bilgi ve Medya Okur Yazarlığı: Farklı şekil ve ortamlardaki bilgiyi çözümleme, erişme, doğru kullanma, uyarlama, değerlendirme ve yenilikler yaratma becerisi kazandırılır.

8 İş birliği – Takım Çalışması ve Liderlik Gösterme: Farklı rol ve sorumluluklara uyum gösterme, başkaları ile verimli çalışma, kendini başkalarının yerine koyma, değişik olana, farklılıklara saygı gösterme en çok takım oyunlarında, turnuvalarda, sivil toplum faaliyetlerinde, kültür turu organizasyonlarında serpilen bir beceridir.

9-Problemi Tanımlama, Formüle Etme ve Çözme Yeteneği: Olmazsa olmaz bir diğer beceri olarak kurumumuzda yer alır. Öğrenciler öğrenci meclislerinde beyin fırtınası ile ortak aklı devreye sokma becerisi kazanır.

10- Öz Yönelim:  Kendi başına durumu anlama ve öğrenme, ihtiyaçlarını takip etme, uygun kaynakları belirleme, öğrenmeyi bir alandan bir başka alana aktarma becerisi özellikle ders seçimlerinde, kabinet sınıf uygulamasında kazanılır.

11-Sosyal Sorumluluk: Başkalarının ilgi ve haklarını akılda tutarak sorumlu davranma, kişisel, iş ve topluma açık alanlarda etik davranışlar sergileme, yüksek farkındalık geliştirip duyarlı davranış becerisi kazanma sağlanır.

12-Belirsizliğin Hoş Karşılanması: Özellikle beklenmedik bir durum ya da gelişme ile karşılaşıldığında, kriz durumlarında  soğukkanlı çözümler üretebilme becerisi, hızlı ve etkili hareket edebilmeyi de gerekli kılar.

 

Türk Dili Edebiyatı ve Dil Anlatım Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı zümresinin amacı: Türk Milli Eğitimi’nin amaçları çerçevesinde kültürümüzün temel unsuru ve taşıyıcısı olan edebiyat ürünlerini okuyan, öğrenen ve yorumlayan; sosyal duyarlılığa önem veren, farklılıkları zenginlik olarak gören, gelişim ve değişime açık bireyler yetiştirmek; insanlığın dil, düşünce, kültür dünyasına katkıda bulunmaktır.

Bunun için de eğitim kalitemizden taviz vermeden; ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz.

9. Sınıf Türk Edebiyatı derslerinde; edebiyat terimi ve kavramlarını, güzel sanatlar içinde edebiyatın yerini öğretmek, Türk ve dünya edebiyatlarının seçkin örneklerini tanıtmak, öğrencilerimizin güzel Türkçemize karşı duyarlılığını artırmak, sözlü ve yazılı olarak kendilerini ifade etmelerini sağlamak, topluluk karşısında konuşma yeteneklerini geliştirmek üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

10. Sınıf Türk Edebiyatı derslerinde öğrencilerimiz, Türk Edebiyatı’nın ne kadar köklü, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan zengin bir edebiyat olduğunu öğrenir. Tarihin bilinmeyen dönemlerinden 19. yy’a kadar gelişen edebi dönemleri, bu dönemlerdeki eserleri, eser vermiş şair ve yazarları öğrenir.

11. Sınıf Türk Edebiyatı derslerinde; 19.yy’dan Cumhuriyet Dönemi’ne kadar gelişen edebi dönemler, bu dönemlerde verilen ürünler, şairler ve yazarlar tanıtılır.

12. Sınıf Türk Edebiyatı derslerinde günümüze kadar gelişen edebi dönemler, eserler, akımlar, şairler, yazarlar öğretilir.

Dil ve anlatım derslerinde öğrencilerimiz dilin kurallarını, Türkçenin gramerini, anlam bilgisini öğrenirler. Şiir, hikaye, roman örnekleri okuyarak iyi bir edebiyat okuru olma yolunda ilerlerler.

Öğrencilerimizin okuma, yazma, anlama, anladığını ifade etme, topluluk karşısında konuşma yeteneklerini geliştirme, bunların dışında da var olan yeteneklerini ortaya çıkarmak için çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

ETKİNLİKLER

DERS İÇİ:

İşlenen konularla ilgili bireysel ve grup çalışmaları,

Görsel ve işitsel malzemelerle aktiviteler,

Okuma saatleri,

Paneller, münazaralar,

Belgesel, sunum, videolarla konu takibi.

DERS DIŞI:

Devlet Tiyatroları ve Şehir tiyatroları oyunlarını izleme,

Tiyatro sergileme faaliyeti,

Şiir dinletileri,

Yazar, şair buluşmaları,

Sinema izleme,

MEB yarışmaları,

Seminerler.

YARIŞMALAR:

Edebiyat bilgi yarışmaları,

Sunuculuk yarışması,

Hızlı okuma yarışması,

Şiir okuma yarışması,

“0 An” fotoğraf altı yazı yarışması,

Münazara yarışması.

GEZİLER

Divan Edebiyatı Müzesi,

Aşiyan Müzesi,

Bursa kültür gezisi,

Ahmet Hamdi Tanpınar Müzesi,

Yahya Kemal Enstitüsü,

Gülhane Parkı-Tanzimat Müzesi,

Sabancı Müzesi.

 

Matematik Eğitimi

Özel Mürüvvet Evyap Koleji matematik bölümü olarak öğrencilerimizin:

 • Matematiğin yaşadığımız dünyanın her alanına nüfuz ettiğini fark etmelerini,
 • Matematiğin faydasını, güzelliğini ve gücünü anlamalarını,
 • Matematikle eğlenmelerini ve problem çözümü sırasında sabretme ve ısrar etme becerilerini geliştirmelerini,
 • Matematiğin dilini, sembollerini kullanabilmelerini,
 • Problem çözümünde gerekli olan matematiksel sezgi, tümevarım ve tümdengelim mantığını kullanma becerilerini kazanmalarını,
 • Matematiğin hem okuldaki hem de gerçek hayatın içindeki problemlerin çözümünde kullanma becerilerini kazanmalarını,
 • Soyut, sorgulayıcı ve mantıklı düşünme becerilerini geliştirme ve bunları hem kendi hem de başkalarının işlerinde kullanabilme becerilerini kazanmalarını,
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini matematikte kullanabilme becerilerini kazanmalarını,
 • Matematiğin tarihi ve çok kültürlülük perspektifinden tüm insanlığın ortak hazinesi olduğunu anlamalarını,
 • Üniversite giriş sınavlarında başarılı olmalarını hedefliyoruz.

 

Bu hedefleri gerçekleştirmek için okulumuzda yaptığımız faaliyetler:

 • Akıl Oyunları Yarışması,
 • Açık Arttırma Yarışması,
 • Bilim Şenliği,
 • Matematik alanında uzman akademisyenlerin öğrencilerimizle buluşturulması,
 • Ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılım,
 • Üniversite giriş sınavlarına destek programları organize etmek.

 

Yabancı Diller Eğitimi

Yabancı ve Türk öğretmenlerden oluşan yabancı diller bölümünün amaçları her sınıfta; yoğun bir program ile okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini CEF(Common European Framework) lise programını izleyebilecek seviyeye ulaştırmaktır. Edebiyat aracılığıyla öğrencilerimizi dünya kültürlerinden örnek eserleri okuyabilecek ve yorumlayabilecek seviyeye ulaştırmak da diğer bir başka amacımızdır.

Yeterlilik Sınavları

Sene başında yapılan Placement Test ile öğrenciler kendi seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler. Her yıl yapılan Trinity sınavları ile de öğrencilerin konuşma seviyelerini belgeleyip sertifika almaları sağlanır.

Dil Kulüp Çalışmaları

MUN kulübü öğrencilerin çeşitli konularda münazara yapma becerilerini geliştirir ve Birleşmiş Milletler Simulasyon çalışmalarında çeşitli ülkelerin, dünya sorunlarına bakış açılarıyla, sorunlara çözüm bulma konusunda onları cesaretlendirir. Her yıl yurt içinde ve yurt dışında yapılan konferanslarda okulumuz MUN kulübü aktif katılım sağlamaktadır.

İkinci Yabancı Dil

Okulumuzda ikinci yabancı dil İspanyolcadır. Yabancı öğretmenler tarafından yürütülen derslerde konuşma becerilerini arttırmaya yönelik aktiviteler yapılmaktadır. Ayrıca öğrenciler İspanyolca kulübünde dünyaca geçerliliği olan DELE sınavlarına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

 

Fen Bilimleri Eğitimi

Özel Mürüvvet Evyap Koleji olarak, fen bilimleri derslerinde öğrencilerimizi hem teorik hem deneysel anlamda geliştirmek amacındayız. Öğrencilerimizin merak duygularını canlı tutmak, fen bilimleri alanına ilgilerini arttırmak ve bilimden zevk almalarını sağlamak bizim en büyük isteğimiz. Bu amaçla fen bilimleri bölümü olarak, okulumuz adına hazırladığımız deney föylerini ciddiyetle takip edip deneylerin uygulamalarını bire bir öğrencilerimize yaptırıyoruz. Okulumuzda her yıl düzenlenen Bilim Şenliği etkinliğinde öğrencilerimizin aktif rol almasına imkan tanıyoruz. Ayrıca ilgili olan öğrencilerimizin alanında söz sahibi proje yarışmalarına katılmalarını teşvik ediyor, bölüm olarak gerekli desteği veriyoruz.

 

Fizik Eğitimi

Evreni oluşturan en küçük temel parçacıklardan başlayarak en büyük galaksilere kadar tüm maddeleri ve bu maddelerin özelliklerini, değişimlerini, etkileşimlerini inceleyen fizik; doğadaki olayların işleyişlerine ışık tutan yasaları bularakbu yasaları insan için kullanan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalını; ezberden uzak, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, deneylerle öğretmek, günlük yaşamda karşılaştıkları olayların fizik kanunlarıyla ilişkilerini kurabilme yeteneklerini geliştirmek hedefiyle hareket eden bölümümüz, öğrencilerimizin bilime olan ilgilerini arttırıp fiziği severek öğrenmeleri için çalışmaktadır.

 

Kimya Eğitimi

Özel Mürüvvet Evyap Kolejinde kimya dersleri, Türk Milli Eğitimi’nin temel niteliklerine uygun olarak işlenmektedir. Düşünebilen, sorun çözebilen, bilgiye ulaşma becerisine sahip, öğrenmeyi öğrenebilen, doğayı anlayabilen, çevreye duyarlı, lise sonrası eğitime donanımla bilim ve teknolojiden faydalanabilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  Öğrencilerin aktif katılımının sağlandığı modern kimya laboratuvarlarında öğrencilere öğretmenleriyle işbirliği halinde, aynı hedefe odaklanıp derste öğrenilenleri günlük hayatta kullanıma geçirerek ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ezbercilikten uzak, saygı ve sevgiye dayalı bir öğrenme ortamı sunulmaktadır.

 

Biyoloji Eğitimi

Özel Mürüvvet Evyap Koleji olarak, biyoloji derslerinde öğrencilerimizin bağımsız çalışma, analiz ve sentez yapabilme becerilerinin ortaya çıkarılmasını ve geliştirilmesini; akademik ve teknolojik altyapısı güçlü, araştırmacı, yenilikçi, üretken bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz. Biyolojik sorunlar ve canlı varlığını çok iyi etüt edebilmelerini, günlük biyolojik problemlerle pratik bir şekilde baş edilebilmelerini, kendi vücudu ile ilgili sağlığı açısından gerekli bilgileri edinebilmelerini, doğaya ilgi duymalarını amaçlıyoruz. Tıp fakültesi ve moleküler biyoloji gibi üniversitede, biyoloji temelli bir alanda öğrenim görmek isteyen öğrencilerimize laboratuvar eğitiminin yanı sıra proje hazırlama eğitimi veriyoruz. TÜBİTAK, liselerarası proje yarışmalarına, hazırlık sürecinde rehberlik ediyor, kendi üretecekleri projeler konusunda gerekli şekilde yönlendiriyoruz. Öğrencilerimizin bu alanlarda çeşitli ödüller alarak başarılarını pekiştirmelerini destekliyoruz.

Derslerimizde, öğretmen yerine öğrenci merkezli olmayı önemsiyoruz. Öğrencilerimizin, temel fizik, kimya, matematik ve biyoloji derslerinin yanı sıra, problem çözme yeteneklerine sahip, yaratıcı, ezberlemeden, görerek, dokunarak, uygulayarak, yaşayarak öğrenen,  çok yönlü ve üretken bireyler olmalarını, sadece üniversite sınavına değil üniversite hayatına hatta iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile lise eğitimini tamamlamalarını; derslerimizdeki eğitim-öğretim materyalleriyle teknolojiyi uyumlu bir şekilde kullanmalarını ve teknolojinin 21. yüzyıldaki etkilerini anlamalarını sağlıyoruz.

Biyoloji Deneyleri

Biyoloji laboratuvar eğitiminin amacı; bilimin temel ilkelerini benimsemiş, çağın gereklerine uygun araştırma olanaklarını kullanarak evrensel bilimin ve ülkemizin geliştirilmesine katkıda bulunacak, değer üreten, sorgulayan, yaratıcı ve etik değerlere bağlı nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesidir.

Uygulamalı olarak mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, fizyoloji, zooloji, ekoloji ve botanik eğitimi mevcut olup öğrencilerin kullanımına açık 15 adet ışık mikroskobu bulunmaktadır. Eğitim sırasında ışık mikroskobu kullanarak bakteriler alemini, tek hücrelileri ve omurgasız canlıları mikroskopta gözlemleyebilen öğrenciler, çeşitli omurgalı organizmaların ve çeşitli organların da diseksiyonunu yapmaktadırlar. Botanik eğitimi için arazi çalışmaları, zooloji eğitimi için veterinerlik kliniğinde eğitim olanakları sunulmaktadır. Tüm öğrencilerimiz çalışmalarına mikroskop kullanmayı öğrenerek başlamakta ve çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığının müfredatına paralel olarak devam etmektedir.

 

Modern Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) Laboratuvarı

Özel Mürüvvet Evyap Koleji kurulduğu günden beri fen bilimleri derslerini laboratuvar ortamında işlemeyi, öğrencilerin yaparak öğrenmelerini ilke edinmiştir.

Bu düşünce ile  Fen derslerinde deneyler öğrenci eliyle uygulanır.
Öğrenciler derste teorik olarak öğrendikleri deneyleri, modern fen bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) laboratuvarında uygulayarak pekiştirmeye devam ederler. 9. Sınıf öğrencileri Kimya dersinin ilk ünitesine (Kimyanın Gelişimi ) doğal boyalarla ilgili deney yaparak  başlarlar. Fizik dersinde ise  metallerin ısı iletkenliklerinin farkını,  ısı iletim katsayılarının kıyaslanmasını ve daha pek çok temel kuralı deneyerek öğrenirler, her deney sonrası raporu öğrenciler tarafından hazırlanır. Biyoloji dersinde ise ışık mikroskobu ile bakteriler, tek hücreliler, omurgasız canlılar, omurgalı organizmalar ve çeşitli organların diseksiyonu kavratılır.

Özel Mürüvvet Evyap Koleji  2016-2017 eğitim öğretim yılı başında mevcut fen bilimleri laboratuvarını yeniledi. Türkiye’de sadece 25 okulda mevcut olan bu yeni fen bilimleri laboratuvarı, çeşitli ölçümler için gerekli cihazları da bünyesinde barındırdığı için  STEM (Science Technology, Engineering and Mathematics) eğitimlerinde  ihtiyacı büyük ölçüde karşılayacak, fen eğitim programımızı daha nitelikli kılacak, Öğrencilerimize yeni proje ve araştırmalar için kolaylık sağlayacaktır.

 

Geometri Eğitimi

Geometri, uzayı ve uzayda tasarlanabilen şekilleri ve cisimleri inceleyen matematik dalıdır. Yunanca bir kelime olan geometri, yerin ölçülmesi demektir.

Uzaydaki olayların algılanmasında resim, fotoğraf, grafik gibi şekiller önemlidir. Geometriye “şekil bilgisi” de denir ve matematik öğretiminde seçkin bir role ve öneme sahiptir.

Geometri, öğrenciye görüş kazandıran, düşünmeyi kolaylaştıran ve şekilleri göz önünde canlandırarak çözüme ulaşmayı sağlayan bir bilim dalıdır.

Geometrik kavramlarla günlük yaşamda karşılaşırız. Örneğin evimizde, bahçemizde, yürüdüğümüz yolda, okuduğumuz okulda, gezilerimizde; doğru, eğri, üçgen, dörtgen, prizma, küre ve diğer geometrik şekil örneklerine rastlanır. Geometri, öğrencinin günlük yaşamında çevresini anlamlandırmasını sağlar.

Geometri, bilimde, sanatta,  mimaride, mühendislikte, doğada kendini hissettirir ve günlük yaşamın içindedir. Bu sebeple öğrenciler, okulda geometrik kavramlarla ilk karşılaştıklarında sıkıntı çekmez ve kavramları yadırgamazlar.

Eğer bir konu iyi biliniyorsa ona uygun bir şekil vardır. Şekille açıklanamayan, geometrik yorumu yapılamayan konu iyi bilinmiyordur. Görsel uyarı, anlamayı kolaylaştırır. Örneğin İngilizce de  “anlıyorum”  ifadesi yerine “görüyorum”  ifadesi sıkça kullanılır.

Geometri öğrenirken özellikle, aşağıda sunulan boyut artışının ne denli önemli olduğu unutulmamalıdır.

 TEK BOYUT   →    İKİ BOYUT   →   ÇOK BOYUT

Özel Mürüvvet Evyap Koleji geometri derslerinde, doğrudan düzlemsel geometrik şekillere ve düzlemsel şekilden üç boyutlu yapılara geçiş (uzunluktan alana ve alandan hacme) yolu izlenmektedir.  Bu geçişlerin doğru yapılması, bir yandan öğrencinin ufkunu genişletirken öte yandan hayal etme ve yeni şeyler tasarlama yönünü geliştirmektedir.

Geometri derslerinde, geometrik şekillerin tanıtılması ve kavratılması, varsayım yapma, kanıtlama, görselleştirme ve sorunları çözme temel yaklaşımdır.

Geometri derslerinde, öğrencilerin geometrik bakışının oluşturulması ve geliştirilmesi için çok sayıda soru çözülerek pratik yapmaları sağlanır. Böylece öğrenciye, analitik akıl yürütme becerisinin kazandırılması hedeflenir.

Geometri derslerinde öğretmenin; sınıfla, küçük öğrenci gruplarıyla veya bireysel olarak öğrencilerle yaptığı çalışmalar öğretimin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca, konu anlatımına katılamayan öğrenciler için ek dersler yapılarak eksiklikler giderilir, sonraki konularda sıkıntı çekmeleri engellenir.

Geometri dersleri, öğrencilerin aktif öğrenme,  eleştirel düşünme, teorik bilgiyi gerçek hayatlarına uygulayabilme, gerek sanatın gerek ise teknolojinin içindeki geometrinin özümsenmesini hedefler.

 

Müzik Eğitimi

Okulumuzda müzik eğitimi ilk yaşlardan itibaren belirlenmiş bir metot ve hedef gözetilerek planlanmıştır. Her çocuğun müzik ve genel anlamda sanatla bir bağ kurmuş olması ve özgüvenle bunu yaşamına katıyor olmasını amaçlayan eğitim sistemimiz, her yaşa uygun aktivite ve etkinliklerle başarıya ulaşmıştır. Başarının kişilere özel olduğunu düşünen eğitmenlerimiz her öğrencinin, mutlu ve kalıcı haz alabileceği sanat ve müzik dallarını seçebilecekleri ortamlar oluşturup onların bir enstrümanla bağ kurmalarını amaçlar. Bu ve buna benzer birçok yöntemin kullanıldığı ve başarıya ulaştığı müzik eğitim sistemimiz, güncel ve yeni metotlar ile öğrencilerimizin hiç sıkılmadan içinde bulunmak istediği etkinlik ve konserleri ile de sürekli olarak yeni yetenekler keşfetmemize olanak sağlar.

Her yıl daha profesyonel enstrüman ve ses sanatçısı yetiştiren eğitim sistemimizin en güzel örneklerini, şüphesiz okul orkestralarımız sunmaktadır.  Yıl içinde ve sonunda son derece yüksek performanslara imza atan orkestralarımız, evrensel dünya müziklerinden güncel müziklere, geleneksel müziğimizden rock soundlara kadar birçok müzik türünden eserler sunmaktadır.

Son zamanların en gözde aktivitelerinden biri sayılan ritim atölyesi çalışmaları, yaş ve konum gözetmeksizin toplumda hızla yaygınlaşan bir hobi ve sevilen bir etkinlik olmuştur. İnsanların rahatça kendini  ifade edebildiği ve geliştirdikçe ona bağlandığı bu etkinlik, kişiyi günlük yaşamın stresinden ve zihin yoğunluğundan büyük  oranda uzaklaştırır.

Okulumuzda; her yaş grubuna uygulanan ritim atölye çalışmaları, birçok konser ve gösteride sergilenmiş ve büyük beğeni toplamıştır. Yıl içinde ve sonunda  planlamış olduğumuz konser ve gösterilerde de yer alacak olan ritim gruplarımız, okul orkestralarımız ile birçok bilinen şarkıyı cover yaparak, farklı sound ve tarzlarla genişleterek  daha zevkli  biçimlere dönüştürecektir.

 

Görsel Sanatlar Eğitimi

Resim derslerinde, lise müfredatında bulunan kültür derslerinin yanında temel sanat, desen, grafik tasarım, seramik ve cam atölyelerinde uygulamalı eğitiminin yanı sıra yoğun sanat tarihi dersleri okutulmaktadır. Öğrencilerimiz dört yıl boyunca alanlarında uzman öğretmenlerle, hem akademik bir eğitim görmekte hem de yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak pek çok aktiviteye katılmaktadır. Okul atölyelerinin yanı sıra önemli tarihi mekânlar ve müzelerde çalışmalar yapılır. Okul içinde ve dışında çeşitli sergilere, yarışma ve festivallere katılan öğrenciler sene sonunda profesyonel sanat ortamları içinde çalışmalarını sergilemektedirler.

 

Spor Eğitimi

Spor ve sağlıklı yaşam için hareket kavramlarının en etkili kullanıldığı alan okullar ve dolayısıyla beden eğitimi dersleridir.

Okulumuzda beden eğitimi dersleri tamamıyla modern düşünceye uygun olarak hazırlanmış bilimsel araştırmalar ışığında olimpik tesisler ve modern malzemeler desteğiyle öğrencilerimize katkı sağlamaktadır.

Okulumuzda beden eğitimi derslerinde basketbol, voleybol, futbol, hentbol, tenis, ritmik ve aletli jimnastik, atletizm, taekwondo, crossfit, masa tenisi, badminton, squash, düzen alıştırmaları konuları yer almaktadır.

Ayrıca altı branşta düzenlediğimiz kış ve bahar spor okulları ve extreme spor kamplarıyla ( macera ve dağcılık parkurları, kayak kampı, kano vb. ) beden eğitimi derslerinde oluşturduğumuz altyapıyı uzmanlık seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.

 

Coğrafya

Öncelikle “Coğrafya nedir?” sorusunu cevaplamak yerinde olacaktır. Eski Yunancada yerin tasviri (ge, yer ve graphe, tasvir) manasına gelen coğrafya, bugünkü anlamında; yeryüzü olayları arasındaki ilişkileri, bu olayların dağılışını ve bu dağılışın nedenlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Coğrafya, doğal bilimlerle sosyal bilimler arasında yer almakta ve birleştirici bir rol oynamaktadır. Fakat coğrafya dersi genellikle öğretmen ve öğrenciler tarafından ülkelerin, şehirlerin, nehir ve dağ isimlerinin öğrenilmesi olarak algılanmaktadır. Bu yaklaşım öğrencilerin coğrafyadan zevk almalarını ve bu bilimi öğrenmelerini olumsuz yönde etkilemektedir.

COĞRAFYA DERSİNİN AMAÇLARI

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülkesinin millî servet kaynaklarını koruma ve değerlendirme gereğine inanmış, ülke sorunlarının yurt ve millet yararına çözümlenmesine içtenlikle katılan, ülke kalkınmasında severek sorumluluk alan, milletlerin refah ve mutluluklarının coğrafi çevreden yararlanma derecesine bağlı olduğunun bilincinde olan gençler yetiştirmek,
 • Coğrafya dersini öğrenciler için sorgulayıcı olmayan, ezbere dayalı bir ders olmaktan çıkarıp insan yaşamında kullanabilir, ilişkilendirebilir kapsama ulaştırmak, ya da buna ulaşmak olmalıdır,
 • İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafî sorgulama becerileri kazandırmak,
 • Doğa ve insan sistemlerinin ürettiği değerlerin uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavrayarak insan ve doğa kaynaklarının kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirmek,
 • Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirmek,
 • Bölgesel ve küresel ilişkiler açısından Türkiye’nin konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyellerle coğrafî bir birikim ve sentez ülkesi olduğunun bilincine varılmasını sağlamak.

DERS İŞLEYİŞİMİZ

 • Derslerimizi 20 kişilik sınıflarda, branşımıza ait görsel donanımlara sahip coğrafya kabinetinde ve internet bağlantılı akıllı tahta sisteminin bulunduğu sınıf ortamında işlemekteyiz.
 • Derslerimizde ana ders kitabı olarak milli eğitim kitaplarının haricinde öğrencilerimizin branş başarılarının artmasını sağlayacak yardımcı kaynakları ve yaprak testlerini kullanmaktayız.

ÖDEV TAKİBİMİZ

 • Kullandığımız ana ve yardımcı ders kitaplarına ve yaprak testlerine ait ölçme ve değerlendirme soruları, çoktan seçmeli sorular, ders dışı etkinlikler ve performans ödevlerinin öğrenciler tarafından yapılması istenir ve takibi ders ortamında gerçekleştirilir. Sonucu, veli bilgilendirme sistemine (VBS) giriş yapılarak veli tarafından takibi kolaylaşır.

NOT DEĞERLENDİRMEMİZ

 • Coğrafya dersini 9 ve 10. sınıflarda 2 ders saati olarak işlediğimiz için 2 yazılı,
 • 11 ve 12 sınıf Türkçe- matematik alanlarında 4 ders saati işlediğimiz için 3 yazılı yapılmaktadır.
 • Yazılılar işleğimiz konular içerisinden klasik ve kısa cevaplı, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, açık uçlu, eşleştirmeli, doğru/yanlış tamamlamalı ve şekilli sorular olmak üzere sorulur.
 • Soruların; konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda ve işlenen konulardan seçilir.
 • Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulur.
 • Sınavların sonuçları öğrencilere en geç 15 gün içerisinde bildirilir ve yapılan başlıca ortak hatalar sınıfta açıklanır.
 • Ayrıca yazılı öncesi işlediği konuların tekrarını sağlamak ve öğrenmeyi pekiştirmek için ara sınavlar yapmaktayız.
 • Sözlü notundan amacımız, öğrencinin derse katılımını sağlayacak şekilde davranış kazanma becerisini yaratmaktır. Bu beceriyi mükâfatlandırmaktır.
 • Sözlülerimiz dönem içerisinde iki kere verilmektedir. Sözlüler verilirken öğrencinin derse hazırlığı, ders içerisindeki etkinliği, dersle ilgili araştırma ve ödevleri, ara sınavlardaki başarısı ile denemelerdeki başarısı ölçüt alınır.
SÖZLÜ NOTU
PERFORMANS ÖDEV DENEME SINAVLARI SÖZLÜ ORTALAMA

TOPLAM

% 40 40 20 100

YILLIK ÖDEVLER

Öğrencilere aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek maksadıyla yıllık ödev yaptırılır:

 • Ödevin, çeşitli kişi ve eserlerden faydalanmakla birlikte öğrencinin kendisini geliştirmek maksadıyla bizzat yapması gereken bir görev olduğu şuurunu kazandırmak,
 • Konulara, değişik açılardan bakabilme, danışabilme, tartışabilme ve soru sorabilme davranışları kazandırmak,
 • Bilmediğini araştırıp bulmaktan ve öğrenmekten zevk almayı sağlamak,
 •  Gözlem, deney ve yeni buluşlara yönelik çalışmalar yapmaktan zevk almayı sağlamak,
 •  Birlikte çalışma davranışı kazandırmak ve düşünme gücünü geliştirmek,
 • Ödevler kasım ayının ilk iki haftası içerisinde öğrencilere verilir, nisan ayının ilk haftası toplanır.

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 • Öğrencilerimizin değişen YGS ve LYS sistemine yönelik farkındalığını ve bilgi birikimini arttırıp sürece hızlı bir şekilde dâhil olmalarını sağlamak,
 • Coğrafya branşı adına değişen müfredat ve soru sayılarıyla ilgili bilgiler vermek,
 • Coğrafya branşı adına YGS ve LYS çalışmalarına katkı sağlamak.

EĞİTİM GEZİLERİ

 • Yakın çevremizde bulunan branşımıza ait coğrafi öneme sahip yerlere geziler düzenleyerek öğrencilerimizin kültürel bilgi seviyelerini artırmak,
 • Öğrencilerimizin ders ortamında teorik olarak öğrendikleri bilgileri yerinde görerek ve öğrenerek kalıcılığı sağlamak.

 

Tarih

9. Sınıf Tarih Dersi

 • 9. sınıfta haftada 2 ders saati olarak okutulmaktadır. Bu dersin amacı;  öğrencilerin tarih bilimine ilgi duymalarını sağlamak, dünya kültür ve medeniyetinin şekillenmesinde etkili olan unsurların öğrenilmesini sağlamaktır. İnsanlar, içinde yaşadığı toplumu, yurttaşı olduğu devleti ne kadar iyi tanırsa onu korumasını da o ölçüde bilir. Bunun anahtarını bize tarih bilimi verir. Bu doğrultuda gelişen ve değişen dünyamıza uyum sağlayabilen, geçmişi görüp geleceğe güvenle bakabilen dün ile bugün arasında ilişki kurabilen öğrenciler yetiştirmek, eleştirel ve analitik düşünme becerileri kazandırmak    hedeflenir.

10. Sınıf Tarih Dersi

 • 10. sınıf tarih dersi haftada 2 ders saati olarak işlenmektedir. Bu dersin amacı,  Osmanlı Devletini siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel yönleri ile ele almak, yönetimi altındaki toplumlara gösterdiği hoşgörüyü öğrenmektir. Aşırı övme ve yermelerden uzak, tarihiyle barışık, milletini, ülkesini, dünyayı bilen, seven ve sorunlara çözüm getiren öğrenciler yetiştirilmektir. Ünite konularına uygun şekilde tarihi mekânları yerinde görmek, kaynak kitapları incelemek ve  müze gezileri yapmak dersin ek uygulamalarıdır.

11. Sınıf Tarih Dersi

 • 11. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi haftada 2 ders saati olarak işlenmektedir. Bu dersin amacı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren gençlerin yetiştirilmesidir. 20. Yüzyılın başlarında Osmanlı Devletinin siyasi, ekonomik ve kültürel durumu, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, 1. Dünya Savaşı ve sonuçları,  Mondros Ateşkes Antlaşması , Mustafa Kemal Atatürk  önderliğinde verilen Türk Kurtuluş Savaşı, bu mücadelenin hazırlık, eylem ve devrim süreci, Türk toplumunun çağdaş ve uygar milletlerle entegre olması doğrultusunda gerçekleştirilen Atatürk Devrimleri, hukuk, eğitim, kültür ve sosyal alanda yapılan inkılaplar, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri, Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası gibi konular belgesel ve görsel malzemelerle desteklenerek işlenir. Dünya tarihini şekillendiren Türk ulusunun büyüklüğü, milleti ile destan yazan Atatürk’ün eşsiz kişiliği tüm yönleriyle kavratılır benimsetilir.

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

 • Okulumuzda 12. sınıflara seçmeli ders olarak haftada 3 ders saati olarak okutulmaktadır. Bu derste 20. yüzyıl başlarında  dünyada meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler ve bu gelişmelerin Türkiye’ye etkileri ortaya konulmaktadır. Ders işlenirken belgesel, film, fotoğraflarla desteklenmektedir. Diğer yandan üniversite hazırlık kursu çerçevesinde öğrencilerimize Tarih sorularına doğru cevaplar verebilmek, zamanı yerinde kullanmak ve  pratik bilgiye sahip olmak için YGS ve LYS kursları düzenlenmektedir. Bu bağlamda belirli aralıklarla deneme sınavı yapılmakta ve haftanın bir gününde ise etüt çalışması uygulanmaktadır.​
 • Felsefe, insanın yaşamını, değerlerini, amaçlarını sorgulamakta, varlığı bütün olarak ele almakta, temelde insanın sorgulayabilme yeteneğine dayanmaktadır. Felsefenin geliştirdiği kuşkuculuk ve eleştirel düşünce, bilimsel düşüncenin, yenilikçi buluşların temelini oluşturmuştur. Bu amaçla, felsefe dersi, bilinçli okuma, sorgulama, eleştirme ve bütünleştirme zihinsel davranışları; evrensel değerler ve düşünce sistemleri, analiz ve sentez yapabilme becerisi, filozofların kitaplarından seçilen metinler üzerinde okuma ve tartışmalar yapılarak öğretilir.
 • Okulumuzda 11. sınıf öğrencilerine felsefe öncesi düşüncelerden başlanarak İlk Çağ, Antik Yunan, Roma, Orta Çağ İslam ve Batı Felsefesi, Yeni Çağ, Aydınlanma ve Modern dönemde felsefi düşüncenin gelişimi anlatılır. Geçmişle ilgili ve güncel problemlere tarihi perspektif ve problematik açıdan bakabilme yolları kavratılmaya çalışılır. Bir konu ya da okunmuş bir yazıyı yorumlama ile ilgili felsefî yazılar yazma denemeleri yapılır.

 

PROJE VE YARIŞMALAR

TÜBİTAK

 • Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, matematik, coğrafya, psikoloji, sosyoloji ve tarih dallarında ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenmektedir. Biz de her yıl, tüm branşlarda, öğrencilerimizi farklı dünyalara bakış açısı kazanmaları için, temel ve sosyal bilimlerde bir yetkinlik elde edebilmeleri için bu yarışmalara teşvik ediyoruz.

MÜNAZARA

 • Münazara, hitabet ve tartışma teknikleri konularında öğrencilerin bir yetkinlik kazanarak belirli bir konu etrafında görüş ifade etmeleri oldukça önemli bir kazanımdır. Öğrencilerimiz münazara kulübü dâhilinde birleşerek yaptıkları çalışma neticesinde, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım göstermektedirler.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

 • Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk sahibi olabilmeleri için birçok alanda sorumluluk projeleri üretiyor ve onları hayata geçiriyoruz.

DESTINATION IMAGINATION

 • Destination Imagination (DI) kar amacı gütmeyen, gönüllülük esasına dayalı bir kurumdur. Amacı, öğrencilere geleceğin yenilikçi liderleri olabilmeleri için ilham vermek ve öğrencileri gerekli becerilerle donatmaktır. Destination Imagination programı; eğlenerek risk almayı, bilimsel ve sanatsal çalışmaları da öğrenmeye dâhil eder.  Katılımcı öğrencilere risk almayı ve bu riskin etrafında çalışma ahlakını kazandırmayı hedeflemektedir. Katılımcılar diğer yarışmacılara ve onların fikirlerine “sabır, esneklik, sebat, etik, saygı çerçevesi” içerisinde yaklaşarak kendi fikirlerini savunurlar.

 

SOSYAL KÜLTÜREL FAALİYETLER VE GEZİLER

Mürüvvet Evyap Okullarında öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlamak için önceden ilan edilmiş akademik takvim doğrultusunda yıl içinde çeşitli aktiviteler geziler ve programlar yapılır. Bu programların yapılmasındaki amaç, öğrencilerin dersler dışında geziler ve faaliyetler yoluyla kültürel ve sosyal yönlerini geliştirmektir. Bu faaliyetler; bazen Doğu Karadeniz gezisi, bazen müze gezisi,  bazen de okula bir konuk daveti şeklinde gerçekleştirilir. Yıl içerisinde ülkemizin tarihi ve turistik yerlerine hem de yurt dışındaki programlara öğrencilerimiz teşvik edilir. Sosyal bilimler bölümü olarak öğrencilerimizin özellikle ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini, yaşadığı coğrafyayı ve çevresini iyi tanımasını önemsiyoruz. Bu bağlamda 9,  10,  11 ve 12. sınıflar için ayrı ayrı hedeflerimiz var. Okulumuza gelmiş bir öğrencinin 4 yıllık eğitim süreci sonunda ülkemizin, görülmesi gereken tarihi ve coğrafi yerleri ve bilinmesi gereken temel kültürleri tanımasını sağlamaya çalışıyoruz.

 

YURT İÇİ GEZİLERİ

 

– Düzce-Rafting Gezisi
– Bursa Kültür Gezisi
– Konya- Mevlana Gezisi
– Uludağ Kayak Kampı
– Çanakkale Şehitlik- Edirne Şehir Turu Gezisi
– Doğu Karadeniz Gezisi (Trabzon- Rize- Artvin)
– Kapadokya Gezisi
– Bolu Mountrain Kampı
– Gebze TÜBİTAK Gezisi
– Pamukkale Gezisi
– Darıca Hayvanat Bahçesi Gezisi
 

YURT DIŞI GEZİLERİ

 

-İsviçre-Cern (Bilim Gezisi)
-Saraybosna Kültür Gezisi
-Polonya Bilim Merkezi Gezisi
-İspanya- Fransa- Hollanda Gezisi
-Prag – Budapeşte Spor Merkezleri Gezisi
 

İSTANBUL GEZİLERİ

 

-İstanbul Üniversitesi-Zooloji Müzesi Gezisi
-Tuzla-Evyap Sabun Üretim Tesisi Gezisi
-Botanik Bahçesi Gezisi
-Planetaryum Gökyüzü Gözlem Lab. Gezisi
-Taksim Sahaflar Gezisi
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Gezisi
-Divan Edebiyatı Müzesi Gezisi
-Sultanahmet İngilizce İspanyolca Etkinliği
-Tevfik Fikret Aşiyan Müzesi Gezisi
-Trekking Gezisi
-Garipçe Ceneviz Kalesi Gezisi
-Vialand Tema Park Gezisi
-Taksim, Cervantes Enstitüsü Gezisi
-Huzurevi Gezisi
-Atatürk Arboretum Gezisi
-Belgrad Ormanı Piknik Etkinliği
-Kandilli Rasathanesi Gezisi
-İstanbul Arkeoloji Müzesi Gezisi
-Topkapı Sarayı, Ayasofya Gezisi
Florya, Turkuazoo Akvaryum Gezisi
Sinema, Film Etkinlikleri Gezileri
Hisart Tarih Müzesi
Gülhane Bilim Tarihi Müzesi