Ortaokul Matematik zümresi olarak okulumuzda her yıl düzenlediğimiz MATBEG SINAVI(MATEMATİKSEL BECERİ GELİŞTİRME SINAVI)’ nı öğrencilerimize uyguladık. Öğrencilerin, yaratıcı problem çözmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve içerisinde her sınıf düzeyine göre sıra dışı problemlerin bulunduğu bu sınavda öğrencilerimiz analitik düşünme ve analiz-sentez becerilerini geliştirdiler. Hem eğlenceli hem öğretici olan soruları yorumlayıp farklı stratejiler kullanarak sınavı tamamladılar.

WE APPLIED THE MATBEG EXAM AT OUR SCHOOL

As the Mathematics Department in our middle school, we applied the MATBEG EXAM (MATHEMATICAL SKILLS DEVELOPMENT EXAM), which we organize every year in our school, to our students. Our students developed their analytical thinking and analysis-synthesis skills in this exam, which was developed to enable students to solve creative problems and which contains extraordinary problems for every grade level. They completed the exam by interpreting the questions that were both fun and instructive and by using different strategies.