5, 6, 7 ve 8. sınıflardan oluşan 32 öğrencimiz, okulumuzda her yıl uyguladığımız ULUSLARARASI KANGURU MATEMATİK SINAVI’na katıldı.
Kanguru Matematik Sınavı, Fransa merkezli “Kangourou Sans Frontieres” Derneğine bağlı 80’den fazla ülkede uygulanan bir matematik yarışmasıdır. Özellikle yaratıcı ve günlük hayattan seçilen problemler ile öğrencilerin matematiğe olan ilgisinin artırılması ve matematik becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.